Mimoriadne opatrenia v súvislosti s koronavírusom O agentúre » Verejné obstarávanie » Zabezpečenie priestorov pre konanie kurzu pracovníkov VÚC.

Zabezpečenie priestorov pre konanie kurzu pracovníkov VÚC.

Názov obstarávania: Zabezpečenie priestorov pre konanie kurzu pracovníkov VÚC.
Obstarávateľ (kontaktné údaje):

Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky

Špitálska 6, 816 43 Bratislava

IČO: 30854687

Kontaktná osoba: Ing. Ivana Vargová

Telefón: +421 2 204 31 106

E-mail: ivana.vargova2@ia.gov.sk

Predpokladaná hodnota zákazky: 2653,50 EUR bez DPH
Typ: Služba
Miesto dodania (okres): Bratislava I
Lehota na predkladanie ponúk: 28.09.2015
Výzva na predkladanie ponúk (typ súboru PDF, veľkosť 358.6 KB)