Mimoriadne opatrenia v súvislosti s koronavírusom O agentúre » Verejné obstarávanie » Zabezpečenie publicity projektu pre projekt spolufinancovaný z fondov Európskej únie s názvom „Zvýšenie vzdelanostnej úrovne a tým adaptability zamestnancov spoločnosti AUTONOVO.“

Zabezpečenie publicity projektu pre projekt spolufinancovaný z fondov Európskej únie s názvom „Zvýšenie vzdelanostnej úrovne a tým adaptability zamestnancov spoločnosti AUTONOVO.“

Názov obstarávania: Zabezpečenie publicity projektu
Obstarávateľ (kontaktné údaje):

Autonovo, a.s.
Zvolenská cesta 40, 974 03 Banská Bystrica

Predpokladaná hodnota zákazky: 2000 EUR bez DPH
Typ: Služba
Miesto dodania (okres): Banská Bystrica
Lehota na predkladanie ponúk: 11.05.2012
Výzva na predkladanie ponúk (typ súboru PDF, veľkosť 1.4 MB)