Mimoriadne opatrenia v súvislosti s koronavírusom O agentúre » Verejné obstarávanie » Zabezpečenie stravovacích služieb prostredníctvom dodania stravných poukážok

Zabezpečenie stravovacích služieb prostredníctvom dodania stravných poukážok

Názov obstarávania: Zabezpečenie stravovacích služieb prostredníctvom dodania stravných poukážok
Obstarávateľ (kontaktné údaje):

Názov: Obec Lemešany
Sídlo: Lemešany 186, 082 03, Lemešany
Zastúpený: Ing. Marko Bučko
IČO: 327344

Predpokladaná hodnota zákazky: 6.833,80 EUR bez DPH
Typ: Služba
Miesto dodania (okres): Prešov
Lehota na predkladanie ponúk: 17.12.2014
Výzva na predkladanie ponúk (typ súboru PDF, veľkosť 196.9 KB)