Mimoriadne opatrenia v súvislosti s koronavírusom O agentúre » Verejné obstarávanie » Záhradná technika a pomôcky – ZTaP

Záhradná technika a pomôcky – ZTaP

Názov obstarávania: Záhradná technika a pomôcky - ZTaP
Obstarávateľ (kontaktné údaje):

Agentúra podporovaného zamestnávania Somotor n.o.

Predpokladaná hodnota zákazky: 7313 EUR bez DPH
Typ: Tovar
Miesto dodania (okres): Trebišov
Lehota na predkladanie ponúk: 26.03.2012
Výzva na predkladanie ponúk (typ súboru PDF, veľkosť 142.4 KB)

Vzhľadom na žiadosť o vysvetlenie zo strany oslovených uchádzačov sa z bodu 2. Predmet zákazky vypúšťa položka: ks stroj na výrobu metiel.