Mimoriadne opatrenia v súvislosti s koronavírusom O agentúre » Verejné obstarávanie » Zákazka na dodanie stravných poukážok / lístkov

Zákazka na dodanie stravných poukážok / lístkov

Názov obstarávania: Zákazka na dodanie stravných poukážok / lístkov
Obstarávateľ (kontaktné údaje):

SWEET REVELATION s.r.o.
Košické Olšany 145
044 42 Košické Olšany

Predpokladaná hodnota zákazky: 4710,13 € EUR bez DPH
Typ: Tovar
Miesto dodania (okres): Košice I
Lehota na predkladanie ponúk: 09.03.2015
Výzva na predkladanie ponúk (typ súboru PDF, veľkosť 534 KB)