Mimoriadne opatrenia v súvislosti s koronavírusom O agentúre » Verejné obstarávanie » Zhotovenie a dodanie kalendárov a diárov na rok 2012

Zhotovenie a dodanie kalendárov a diárov na rok 2012

Názov obstarávania: Zhotovenie a dodanie kalendárov a diárov na rok 2012
Obstarávateľ (kontaktné údaje):

Fond sociálneho rozvoja
Špitálska 6. 814 55 Bratislava

Predpokladaná hodnota zákazky: 0 EUR bez DPH
Typ: Tovar
Miesto dodania (okres): Bratislava I
Lehota na predkladanie ponúk: 13.10.2011
Výzva na predkladanie ponúk (typ súboru PDF, veľkosť 66.5 KB)

Táto zákazka je vyhradená pre uchádzačov, ktorí majú štatút chránenej dielne, ponuky nespĺňajúce túto požiadavku  budú vylúčené.