Dizajn bez nazvu O agentúre » Verejné obstarávanie » Zlepšenie občianskeho spolunažívania s využitím inštitútu rómskej občianskej hliadky v meste Krompachy

Zlepšenie občianskeho spolunažívania s využitím inštitútu rómskej občianskej hliadky v meste Krompachy

Názov obstarávania: Zlepšenie občianskeho spolunažívania s využitím inštitútu rómskej občianskej hliadky v meste Krompachy
Obstarávateľ (kontaktné údaje):

Mesto Krompachy
Námestie slobody 1
053 42 Krompachy

Predpokladaná hodnota zákazky: 1163,00 EUR bez DPH
Typ: Tovar
Miesto dodania (okres): Spišská Nová Ves
Lehota na predkladanie ponúk: 12.12.2014
Výzva na predkladanie ponúk (typ súboru DOC, veľkosť 137.5 KB)