Dizajn bez nazvu O agentúre » Zmluvy, objednávky a faktúry » Faktúry a objednávky 2013

Faktúry a objednávky 2013

Dátum doručenia

Identifikačný údaj faktúry

Dodávateľ

Obsah faktúry

Suma bez DPH €

DPH €

Suma s DPH €

Identifikácia zmluvy

identifikácia objednávky

4.1.2013 142012 IRM s.r.o. Upratovacie a čistiace služby 12/2012 735,00 147,00 882,00 047/2010-HZ-2.0/V 4500003466
4.1.2013 535032013 AJFA + AVIS, s.r.o. Publikácia 41,25 8,25 49,50 - 4500015356
4.1.2013 5913000424 Poradca podnikateľa Školenie 45,83 9,17 55,00 - 4500015354
4.1.2013 0113001986 LE CHEQUE DEJEUNER, s.r.o. Stravné lísky 1/2013 6 480,00 0,00 6 480,00 253/2012-HZ-2.0/V 4500015357
7.1.2013 2179496722 Orange Slovensko a.s. Mesačné poplatky 12/2012 a 1/2013 834,03 166,81 1 000,84 089/2011-HZ-2.0/D 4500010864
8.1.2013 231110046 TUCAN, cest. Kancelária, s.r.o. Letenka - Brussel 567,00 0,00 567,00 - 4500015383
10.1.2013 7213481635 Slovak Telekom, a.s. Mesačné poplatky 12/2012 87,54 17,51 105,05 003/2005-HZ-5.0/D 4500000436
11.1.2013 9000647820 Slovenská pošta Zberné jazdy 172,43 34,49 206,92 129/2010-HZ-1.1/D 4500003437
11.1.2013 132013 Judr. Ondrej Ďuriač Spísanie notárskej zápisnice 55,00 11,00 66,00 - 4500015444
16.1.2013 5041200739 Poradca podnikateľa Finančný spravodaj - doplatok 2012 9,42 1,88 11,30 - 4500009583
18.1.2013 5021300325 Poradca podnikateľa Školenie - vyúčtovanie 0,00 0,00 0,00 - 4500015354
22.1.2013 72013 MPSVR SR Telefónne hovory 12/2012 622,07 0,00 622,07 - 4500000605
23.1.2013 2812012 Hamala Kluch Viglaský, s.r.o. Právne služby 4 800,00 960,00 5 760,00 - 4500015207
31.1.2013 20130954 AJFA + AVIS, s.r.o. Publikácia - vyúčtovanie 0,00 0,00 0,00   4500015356
31.1.2013 1300000024 RP AUTO AUTODIELY Nákup - žiarovky a montážne práce 198,00 39,60 237,60 - 4500015641
5.2.2013 2183089359 Orange Slovensko a.s. Mesačné poplatky 12/2012 a 1/2013 1 061,69 212,34 1 274,03 089/2011-HZ-2.0/D 4500010864
7.2.2013 0113017197 LE CHEQUE DEJEUNER, s.r.o. Stravné lísky 2/2013 6 228,00 0,00 6 228,00 253/2012-HZ-2.0/V 4500015357
7.2.2013 2183054156 Orange Slovensko a.s. Nákup mobilných telefónov 5,00 1,00 6,00 - 4500015605
14.2.2013 9000655612 Slovenská pošta Zberné jazdy 172,43 34,49 206,92 129/2010-HZ-1.1/D 4500003437
19.2.2013 1304100143 Xepap, spol. s.r.o. Kancelárske potreby 254,29 50,86 305,15 230/2012-HZ-2.0/D 4500014153
19.2.2013 1304100144 Xepap, spol. s.r.o. Kancelárske potreby 492,30 98,46 590,76 230/2012-HZ-2.0/D 4500014153
19.2.2013 1304100145 Xepap, spol. s.r.o. Kancelárske potreby 366,18 73,24 439,42 230/2012-HZ-2.0/D 4500014153
19.2.2013 1304100146 Xepap, spol. s.r.o. Kancelárske potreby 360,00 72,00 432,00 230/2012-HZ-2.0/D 4500014153
26.2.2013 5041300041 Poradca podnikateľa Zbierka zákonov - doplatok 2012 10,06 2,00 12,06 - 4500009582
4.3.2013 1152013 Ondrej Ďuriač Spísanie notárskej zápisnice 67,50 13,50 81,00 - 4500015991
6.3.2013 216434654 Orange Slovensko a.s. Mesačné poplatky 2/2013 a 3/2013 1 325,82 261,96 1 587,78 089/2011-HZ-2.0/D 4500010864
7.3.2013 0113026004 LE CHEQUE DEJEUNER, s.r.o. Stravné lísky 3/2013 6 536,00 0,00 6 536,00 253/2012-HZ-2.0/V 4500015357
13.3.2013 9000660891 Slovenská pošta Zberné jazdy 172,43 34,49 206,92 129/2010-HZ-1.1/D 4500003437
14.3.2013 442013 Peter Sedlák Preventívna protipožiarna prehliadka 1.Q.2013 99,58 0,00 99,58 024/2007-HZ-5.2/D 4500001460
19.3.2013 2188143507 Orange Slovensko a.s. Dobropis za 2/2013 -148,58 -29,72 -178,30 089/2011-HZ-2.0/D 4500010864
22.3.2013 5913013390 Poradca podnikateľa Zbierka zákonov - 2. preddavok 2013 50,00 0,00 50,00 - 4500016213
22.3.2013 31300012 Gratex Výpočtová technika 36 568,90 7 313,78 43 882,68 012/2013-HZ-2.0/D 4500015977
9.4.2013 216434654 Orange Slovensko a.s. Mesačné poplatky 3/2013 a 4/2013       089/2011-HZ-2.0/D 4500010864
12.4.2013 9000667448 Slovenská pošta Zberné jazdy 172,43 34,49 206,92 129/2010-HZ-1.1/D 4500003437
23.4.2013 131420023 TA Triumph - Adler Slovakia Tonery 822,00 164,40 986,40 - 4500016466
4.4.2013 113035322 LE CHEQUE DEJEUNER, s.r.o. Stravné lísky 3/2013 6 992,00 0,00 6 992,00 253/2012-HZ-2.0/V 4500015357
9.4.2013 2190342049 Orange Slovensko a.s. Mesačné poplatky 3/2013 a 4/2013 1 138,90 227,78 1 366,68 089/2011-HZ-2.0/D 4500010864
12.4.2013 9000667448 Slovenská pošta Zberné jazdy 172,43 34,49 206,92 129/2010-HZ-1.1/D 4500003437
23.4.2013 131420023 TA Triumph - Adler Slovakia Tonery 822,00 164,40 986,40 - 4500016466
25.4.2013 2192451142 Orange Slovensko a.s. Dobropis za 3/2013 -61,93 -12,39 -74,32 089/2011-HZ-2.0/D 4500010864
30.4.2013 130100027 Mesto Banska bystrica Info seminár - občerstvenie 99,92 19,98 119,90 - 4500016531
2.5.2013 10130039 Relax S.P.Q.R. s.r.o. Ubytovanie - infoseminár Košice 468,00 90,00 558,00 - -
2.5.2013 1300000082 RP AUTO AUTODIELY Oprava motorového vozidla 155,40 31,08 186,48 - 4500016596
2.5.2013 742007 Stredná odborná škola Info seminár Košice - občerstvenie 109,79 21,96 131,75 - 4500016529
6.5.2013 1300039 VAPSTRA s.r.o. Občerstvenie infoseminár 113,40 2,68 116,08 - 44500016526
9.5.2013 0113046320 LE CHEQUE DEJEUNER, s.r.o. Stravné lísky 5/2013 6 636,00 0,00 6 636,00 253/2012-HZ-2.0/V 4500015357
14.5.2013 9000673938 Slovenská pošta Zberné jazdy 172,43 34,49 206,92 129/2010-HZ-1.1/D 4500003437
14.5.2013 0216434654 Orange Slovensko a.s. Mesačné poplatky 4/2013 a 5/2013 1 050,26 210,05 1 260,31 089/2011-HZ-2.0/D 4500010864
15.5.2013 452013 MPSVR SR Telefónne hovory 3/2013 623,82 0,00 623,82 - 4500000605
15.5.2013 462013 MPSVR SR Telefónne hovory 4/2013 620,23 0,00 620,23 - 4500000605
17.5.2013 4430000394 Pergamon spol. s.r.o. Tonery 372,62 74,53 447,15 020/2011-HZ-2.0/V 4500009329
28.5.2013 1304100430 Xepap, spol. s.r.o. Kancelárske potreby 1 384,27 276,85 1 661,12 230/2012-HZ-2.0/D 4500014153
20.5.2013 101498 Xepap, spol. s.r.o. Kancelárske papier 1 378,71 275,74 1 654,45 20396/2011-IV/5 4500010865
29.5.2013 2012 MPSVR SR Vyúčtovanie 2012 20 374,29   20 374,29 - -
3.6.2013 2196602496 Orange Slovensko a.s. Mesačné poplatky 4/2013 a 5/2013 19,98 4,00 23,98 089/2011-HZ-2.0/D 4500010864
6.6.2013 0113055282 LE CHEQUE DEJEUNER, s.r.o. Stravné lísky 6/2013 6 072,00 0,00 6 072,00 253/2012-HZ-2.0/V 4500015357
7.6.2013 4590328938 Slovnaft, a.s. Nákup PHM 327,55 65,52 393,07 252/2012-HZ-5.0/V 4500016261
11.6.2013 2197638742 Orange Slovensko a.s. Mesačné poplatky 5/2013 a 6/2013 1 164,91 232,98 1 397,89 089/2011-HZ-2.0/D 4500010864
11.6.2013 1392013 AUTO - HLAVAJ, s.r.o. Servisné práce 84,00 16,80 100,80 - 4500016401
11.6.2013 0131420110 TA Triumph - Adler Slovakia Odpadová nádoba do MFZ - 4 ks 30,40 6,08 36,48 - 4500016938
12.6.2013 9000679379 Slovenská pošta Zberné jazdy 172,43 34,49 206,92 129/2010-HZ-1.1/D 4500003437
14.6.2013 221300649 Datalan, a.s. Servisné práce 122,00 24,40 146,40 - 4500016779
14.6.2013 1212013 Peter Sedlák Preventívna protipožiarna prehliadka 2.Q.2013 99,58 0,00 99,58 024/2007-HZ-5.2/D 4500001460
18.6.2013 8018226458 Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. Povinné zmluvné poistenie 66,58 0,00 66,58 - -
18.6.2013 8018235772 Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. Povinné zmluvné poistenie 66,58 0,00 66,58 - -
7.7.2013 0113065669 LE CHEQUE DEJEUNER, s.r.o. Stravné lísky 6/2013 6 776,00 0,00 6 776,00 253/2012-HZ-2.0/V 4500015357
9.7.2013 2201294889 Orange Slovensko a.s. Mesačné poplatky 6/2013 a 7/2013 1 133,51 226,70 1 360,21 089/2011-HZ-2.0/D 4500010864
10.7.2013 3080333105 Slovnaft, a.s. Nákup PHM 322,84 64,57 387,41 252/2012-HZ-5.0/V 4500016261
12.7.2013 9000688606 Slovenská pošta Zberné jazdy 172,43 34,49 206,92 129/2010-HZ-1.1/D 4500003437
18.7.2013 782013 MPSVR SR Telefónne hovory 5/2013 629,71 0,00 629,71 - 4500000605
26.7.2013 5913041095 Poradca podnikateľa Zbierka zákonov - 3. preddavok 50,00 10,00 60,00 - 4500017340
29.7.2013 1304100598 Xepap, spol. s.r.o. Kancelárske potreby 601,53 120,31 721,84 230/2012-HZ-2.0/D 4500014153
31.7.2013 10024426 Kanex Slovakia Dymo pásky 67,50 13,50 81,00 - 4500017336
6.8.2013 2204961072 Orange Slovensko a.s. Mesačné poplatky 7/2013 a 8/2013 1 060,43 212,09 1 272,52 089/2011-HZ-2.0/D 4500010864
6.8.2013 0113076397 LE CHEQUE DEJEUNER, s.r.o. Stravné lísky 8/2013 6 228,00 0,00 6 228,00 253/2012-HZ-2.0/V 4500015357
9.8.2013 3080341799 Slovnaft, a.s. Nákup PHM 311,29 62,28 373,57 252/2012-HZ-5.0/V 4500016261
12.08.2013 1302828100 Poradca podnikateľa Finančný spravodaj ročník 2014 19,98 0,00 19,98 -  
12.08.2013 700299960 Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. Havarijné poistenie 666,32 0,00 666,32 - -
12.08.2013 700279703 Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. Havarijné poistenie 884,45 0,00 884,45 - -
13.08.2013 8101337276 IURA EDITION, s.r.o. Účtovníctvo ROPO a obcí 58,00 11,60 69,60 - 4500017422
13.08.2013 9000698656 Slovenská pošta Zberné jazdy 172,43 34,49 206,92 129/2010-HZ-1.1/D 4500003437
28.08.2013 2132009100 ŠEVT, a.s. Visačky so závesným ramenom 46,80 9,36 56,16 - 4500017540
28.08.2013 1332420 Trenčianske minerálne vody, a.s. Minerálne vody 633,60 126,72 760,32 - 4500017421
04.09.2013 4430000645 Pergamon spol. s.r.o. Tonery 130,92 26,18 157,10 - 4500017541
04.09.2013 4430000644 Pergamon spol. s.r.o. Tonery 85,48 17,10 102,58 020/2011-HZ-2.0/V 4500009329
04.09.2013 4430000648 Pergamon spol. s.r.o. Tonery 986,40 197,28 1 183,68 - 4500017575
04.09.2013 0113085403 LE CHEQUE DEJEUNER, s.r.o. Stravné lísky 9/2013 5 708,00 0,00 5 708,00 253/2012-HZ-2.0/V 4500015357
06.09.2013 2208626458 Orange Slovensko a.s. Mesačné poplatky 8/2013 a 9/2013 1 118,42 223,68 1 342,10 089/2011-HZ-2.0/D 4500010864
09.09.2013 3080350521 Slovnaft, a.s. Umytie 5,50 1,10 6,60 252/2012-HZ-5.0/V 4500016261
11.09.2013 9000698470 Slovenská pošta Zberné jazdy 172,43 34,49 206,92 129/2010-HZ-1.1/D 4500003437
13/09/13 1042013 MPSVR SR Telefónne hovory 7/2013 624,28 0,00 624,28 - 4500000605
13/09/13 952013 MPSVR SR Telefónne hovory 6/2013 611,94 0,00 611,94 - 4500000605
16/09/13 1952013 Peter Sedlák Preventívna protipožiarna prehliadka 3.Q.2013 99,58 0,00 99,58 024/2007-HZ-5.2/D 4500001460
19/09/13 4430000699 Pergamon spol. s.r.o. Tonery 224,04 44,81 268,85 020/2011-HZ-2.0/V 4500009329
23/09/13 1300000142 RP AUTO AUTODIELY Oprava motorového vozidla 409,00 81,80 490,80 - 4500017772
24/09/13 8120216272 UNOQA poisťovňa Poistenie majetku 641,54 0,00 641,54 43/2009-HZ-2.0/V 4500005725
27/09/13 913061 Stredná odborná škola Občerstvenie infoseminár 117,08 23,42 140,50 - 4500017686
27/09/13 5913054673 Poradca podnikateľa Zbierka zákona SR 2013 - 4. preddavok 66,67 13,33 80,00 - 4500016213
30/09/13 130100061 Mesto Banska Bystrica Info seminár - občerstvenie 116,75 23,35 140,10 - 4500017685
01/10/13 1304100764 Xepap, spol. s.r.o. Kancelárske potreby - papier 332,00 66,40 398,40 20396/2011-IV/5 4500010865
01/10/13 1304100774 Xepap, spol. s.r.o. Kancelárske potreby - papier 222,92 44,58 267,50 20396/2011-IV/5 4500010865
01/10/13 1304100776 Xepap, spol. s.r.o. Kancelárske potreby 109,47 21,89 131,36 230/2012-HZ-2.0/D 4500014153
01/10/13 1304100780 Xepap, spol. s.r.o. Kancelárske potreby 320,26 64,05 384,31 230/2012-HZ-2.0/D 4500014153
01/10/13 1304100765 Xepap, spol. s.r.o. Kancelárske potreby 155,73 31,15 186,88 230/2012-HZ-2.0/D 4500014153
01/10/13 1304100783 Xepap, spol. s.r.o. Kancelárske potreby 181,64 36,33 217,97 230/2012-HZ-2.0/D 4500014153
01/10/13 1304100767 Xepap, spol. s.r.o. Kancelárske potreby 234,62 46,92 281,54 230/2012-HZ-2.0/D 4500014153
01/10/13 1304100766 Xepap, spol. s.r.o. Kancelárske potreby 110,97 22,19 133,16 230/2012-HZ-2.0/D 4500014153
03/10/13 201312084 ÚVTOS a ÚVV Ilava Kancelársky nábytok 41 551,00 0,00 41 551,00 084/2013-HZ-2.0/V 4500017098
04/10/13 23450003 Kinnarps, spol.s.r.o. Vypracovanie logistického plánu a označenie kancelárií 3 439,00 687,80 4 126,80 085/2013-HZ-2.0/V 4500017968
04/10/13 0113096525 LE CHEQUE DEJEUNER, s.r.o. Stravné lísky 10/2013 7 280,00 0,00 7 280,00 253/2012-HZ-2.0/V 4500015357
07/10/13 1304100802 Xepap, spol. s.r.o. Kancelárske potreby - dobropis -104,85 -20,97 -125,82 230/2012-HZ-2.0/D 4500014153
07/10/13 1304100805 Xepap, spol. s.r.o. Kancelárske potreby 42,25 8,45 50,70 230/2012-HZ-2.0/D 4500014153
09/10/13 3080359291 Slovnaft, a.s. Nákup PHM 490,32 98,07 588,39 252/2012-HZ-5.0/V 4500016261
11/10/13 9000707312 Slovenská pošta Zberné jazdy 172,43 34,49 206,92 129/2010-HZ-1.1/D 4500003437
14/10/13 130101443 PROEKO BA, s.r.o. Seminár 57,50 11,50 69,00 - -
14/10/13 4131858 EDOS - PEM Seminár 41,67 8,33 50,00 - -
14/10/13 1303991400 Poradca podnikateľa Publikácia - Práca, mzdy a odmeňovanie 59,87 0,00 59,87 - 4500018097
14/10/13 1131038303 SWAN Telekomunikačné služby a datová sieť 1 013,78 202,76 1 216,54 dodatok č.7 4500018120
18/10/13 0413100796 Poradca podnikateľa Zbierka zákonov - 4 preddavok 0,00 0,00 0,00 - 4500016213
22/10/13 4430000801 Pergamon spol. s.r.o. Spotrebný materiál do MFZ 306,82 61,37 368,19 020/2011-HZ-2.0/V 4500009329
25/10/13 0131420344 TA Triumph - Adler Slovakia Servisné práce - MFZ 86,62 17,32 103,94 - 4500018152
20/11/13 4132173 EDOS - PEM Seminár 98,33 19,67 118,00 - -
20/11/13 131100720 TrustPort, a.s. Anti-Spam licencie 496,10 0,00 496,10 - 4500018321
20/11/13 2217733962 Orange Slovensko a.s. Dobropis Mesač. poplatky 11/2013 -207,46 -41,49 -248,95 089/2011-HZ-2.0/D 4500010864
22/11/13 130562 DATARECOVERY, s.r.o. Antivírová licencia 1 620,00 324,00 1 944,00 - 4500018391
25/11/13 1452013 MPSVR SR Nájom 12/2013 15 907,50 0,00 15 907,50 086/2013-HZ-2.0/D 4500010864
25/11/13 1442013 MPSVR SR Nájom 11/2013 15 907,50 0,00 15 907,50 086/2013-HZ-2.0/D 4500010864
25/11/13 1122013 MPSVR SR Nájom 10/2013 15 907,50 0,00 15 907,50 086/2013-HZ-2.0/D 4500010864
25/11/13 1462013 MPSVR SR Služby 11/2013 9 453,60 0,00 9 453,60 086/2013-HZ-2.0/D 4500010864
25/11/13 1112013 MPSVR SR Nájom 9/2013 15 907,50 0,00 15 907,50 086/2013-HZ-2.0/D 4500010864
25/11/13 1102013 MPSVR SR Služby 10/2013 9 453,60 0,00 9 453,60 086/2013-HZ-2.0/D 4500010864
25/11/13 1092013 MPSVR SR Služby 9/2013 9 453,60 0,00 9 453,60 086/2013-HZ-2.0/D 4500010864
25/11/13 1472013 MPSVR SR Služby 12/2013 9 453,60 0,00 9 453,60 086/2013-HZ-2.0/D 4500010864
26/11/13 5570013857 IVES Košice Služby STP APV - vyúčtovanie 458,07 91,61 549,68 - 4500018414
26/11/13 4132215 EDOS - PEM Seminár - vyúčtovanie 140,00 28,00 168,00 - -
27/11/13 221301331 Datalan, a.s. Servisné práce 888,00 177,60 1 065,60 - 4500018359
28/11/13 4132464 EDOS - PEM Seminár - vyúčtovanie 40,83 8,17 49,00 - -
28/11/13 69271113 Centrum účelových zariadení Seminár - vyúčtovanie 90,00 0,00 90,00 - -
28/11/13 0462013 DataCentrum Prekládka FDSL linky 39,83 0,00 39,83 - 4500018605
05/12/13 1592013 MPSVR SR Nájom 1/2014 15 907,50 0,00 15 907,50 086/2013-HZ-2.0/D 4500010864
05/12/13 1572013 MPSVR SR Služby 1/2014 9 453,60 0,00 9 453,60 086/2013-HZ-2.0/D 4500010864
05/12/13 2219622746 Orange Slovensko a.s. Mesačné poplatky 11/2013 a 12/2013 1 149,40 229,48 1 378,88 089/2011-HZ-2.0/D 4500010864
05/12/13 0113116652 LE CHEQUE DEJEUNER, s.r.o. Stravné lísky 12/2013 6 436,00 0,00 6 436,00 253/2012-HZ-2.0/V 4500015357
06/12/13 4132526 EDOS - PEM Seminár - vyúčtovanie 81,67 16,33 98,00 - -
09/12/13 4430000939 Pergamon spol. s.r.o. Tonery 104,80 20,96 125,76 020/2011-HZ-2.0/V 4500009329
09/12/13 3080377187 Slovnaft, a.s. Nákup PHM 665,63 133,13 798,76 252/2012-HZ-5.0/V 4500016261
10/12/13 2892013 Peter Sedlák Preventívna protipožiarna prehliadka 4.Q.2013 99,58 0,00 99,58 024/2007-HZ-5.2/D 4500001460
11/12/13 1131226308 SWAN Telekomunikačné služby a datová sieť 1 030,51 206,10 1 236,61 dodatok č.7 4500018120
11/12/13 3292013 AUTO - HLAVAJ, s.r.o. Servisné práce 84,00 16,80 100,80 - 4500018294
16/12/13 9000719493 Slovenská pošta Zberné jazdy 172,43 34,49 206,92 129/2010-HZ-1.1/D 4500003437
16/12/13 3462013 AUTO - HLAVAJ, s.r.o. Servisné práce 56,00 11,20 67,20 - 4500018891
18/12/13 2220867465 Orange Slovensko a.s. Dobropis - Mesačné poplatky 11/2013 a 12/2013 -30,05 -6,01 -36,06 089/2011-HZ-2.0/D 4500010864
18/12/13 32013 MPSVR SR Nájom III.Q.2013 - dobropis -4 485,90 0,00 -4 485,90 008/2001-HZ-2.0/D -
19/12/13 2013107 IT Solutions Tlačiareň 3 983,00 796,60 4 779,60 095/2013-HZ-2.0/V 4500019076
30/12/13 221301497 Datalan, a.s. Servisné práce 287,00 57,40 344,40 - 4500018567
23/12/13 13135492 GGT a.s. Propagačné predmety 2 605,43 521,09 3 126,52 092/2013-HZ-2.0/V 4500018942