Dizajn bez nazvu O agentúre » Zmluvy, objednávky a faktúry » Objednávky

Objednávky

Po kliknutí na riadok sa rozbalia všetky informácie o objednávke

Objednávky k Dohode o pristúpení k Rámcovej dohode o kúpe xerografického papiera pre rezort MPSVR SR (formát PDF, 75 kB)

Objednávky k Rámcovej dohode o kúpe xerografického papiera pre rezort MPSVR SR_15715_2019-M_ODSM (formát PDF, 375 kB)

Číslo objednávky Dodávateľ IČO dodávateľa Dátum dokladu Suma vrátane DPH Označenie tovaru / služby