Dizajn bez nazvu O agentúre » Zmluvy, objednávky a faktúry » Zmluvy, ktorých platnosť skončila do 9. júla 2010

Zmluvy, ktorých platnosť skončila do 9. júla 2010

Číslo zmluvy Dodávateľ Názov zmluvy Náklady na celkové plnenie zmluvy vrátane DPH Rezort Objed-návateľ Dátum účinnosti zmluvy Dátum ukončenia zmluvy Poznámka
040/2009 ANCORA, s.r.o., Perecká 19 Levice Zverejnenie inzercie v dvoch celoslovenských denníkoch/Zmluva o dielo 5 646,55 € MPSVR SR FSR 19.11.2009 20.11.2009
046/2010 ANCORA, s.r.o., Perecká 19 Levice Zverejnenie inzercie v dvoch celoslovenských denníkoch/Zmluva o dielo 6 421,90 € MPSVR SR FSR 6.5.2010 30.5.2010
146/2010 ANCORA, s.r.o., Perecká 19 Levice Zverejnenie inzercie v dvoch celoslovenských denníkoch/Zmluva o dielo 6 241,20 € MPSVR SR FSR 22.1.2010 29.1.2010
258/2008 ARKA, a.s., Palatínova 15, Komárno Kancelárska technika a súvisiace služby/Kúpna zmluva 38 741,33 € MPSVR SR FSR 17.12.2008 19.12.2008
023/2008 ARKA, a.s., Palatínova 15, Komárno Reklamné predmety/ Zmluva o zabezpečení publicity 38 233,97 € MPSVR SR FSR 7.7.2008 31.10.2008
01a/2006 ASCORP, s.r.o. Ambroseho 9, Bratislava Poskytnutie služby -maľovanie kancelárskych priestorov/Zmluva o poskytnutie služby 1 513,64 € MPSVR SR FSR 8.3.2006 18.3.2006
030/2008 AUTO ROTOS - ROZBORA s.r.o., Račianska 184/B 831 05 Bratislava 2 ks osobné motorové vozidlo/ Kúpna zmluva 56 703,84 € MPSVR SR FSR 9.7.2008 18.8.2008
045/2009 AVM production, s.r.o, Prokopova 41, Bratislava Propagačné predmety z potlačou FSR, ESF, ZaSI/Zmluva o dodávke tovaru 14 043,24 € MPSVR SR FSR 21.12.2009 30.12.2009
001/2009 Centire, s.r.o., Záhradnícka 72. Bratislava "Posúdenie stavu administratívnych na SORO pre SOP ĽZ EQUAL a OP ZaSI pre FSR"/Zmluva o dielo 31 600,45 € MPSVR SR FSR 3.2.2009 27.2.2009
047/2009 CreArt Design s.r.o., Južná 197, Veľké Orvište Propagačné predmety z keramiky/Zmluva o dielo 6 632,00 € MPSVR SR FSR 7.12.2009 17.12.2009
021/2007 Datacorp, s.r.o. Šustekova č. 25 851 01 Bratislava Server s funkciou radiča domeny do racku, webový server do racku, administrátorska konzola/Kúpna zmluva č 200705/FSR 32 335,32 € MPSVR SR FSR 10.9.2007 5.10.2007
256/2008 Datacorp, s.r.o. Šustekova č. 25 851 01 Bratislava Dodávka, dovoz a inštalácia výpočtovej techniky/Kúpna zmluva 36 742,82 € MPSVR SR FSR 9.12.2008 19.12.2008
011/2008 Entry Net, s.r.o. Martinská 49, 821 05 Bratislava Bezpečnostný projekt na ochranu osobných údajov podľa zákona č. 428/2002 Z.z./Zmluva o dielo č. FSR/428/2008-1 34 977,93 € MPSVR SR FSR 5.3.2008 10.7.2008
255/2008 Entry Net, s.r.o. Martinská 49, 821 05 Bratislava Dodávka, dovoz a inštalácia výpočtovej techniky/Kúpna zmluva 14 686,32 € MPSVR SR FSR 9.12.2008 19.12.2008
046/2009 GOPAS SR, a.s., Dr, V. Clementisa 10, Bratislava Odborná príprava a vzdelávanie zamestnancov FSR v oblasti ECDL/Zmluva o poskytovaní služieb pri príprave a realizácii vzdelávacích programov 23 445,60 € MPSVR SR FSR 5.11.2009 31.12.2009
197/2010 G-PAL, s.r.o., Murgašova 2, Nitra Komplexné služby školenia a vzdelávania/Zmluva č. 29/06/10 na organizovanie školenia 18 012,00 € MPSVR SR FSR 29.6.2010 2.7.2010
262/2008 JUDr. Ivan Klementis, Ružinovská 1, 821 02 Bratislava Poskytovanie právnych služieb, právne poradenstvo vo veciach súvisiacich s predmetom činnosti FSR/Zmluva o poskytovaní právnych služieb č. 080201 24 165,17 € MPSVR SR FSR 1.2.2008 31.1.2009
002/2009 JUDr. Ivan Klementis, Ružinovská 1, 821 02 Bratislava Poskytovanie právnych služieb, právne poradenstvo vo veciach súvisiacich s predmetom činnosti FSR/Zmluva o poskytovaní právnych služieb č. 090319 20 760,00 € MPSVR SR FSR 26.3.2009 31.3.2010
027/2008 MAGNET-PRESS, SLOVAKIA s.r.o. Šustekova 8, Bratislava Zabezpečenie 2-och konferencií a 1 seminár, reklamné predmety/Zmluva o zabezpečení publicity 91 493,79 € MPSVR SR FSR 30.6.2008 31.12.2008
018/2008 MAGNET-PRESS, SLOVAKIA s.r.o. Šustekova 8, Bratislava Zhotovenie textových a obrazových podkladov do publikácií a letákov a odborný preklad do AJ/Zmluva o dielo č. 018/2008-HZ-2.3/V 85 410,57 € MPSVR SR FSR 20.5.2008 20.8.2009
044/2009 Master Computers, s.r.o., Vrbovská cesta 2590, Piešťany Nákup výpočtovej a kancelárskej techniky/Kúpno - predajná zmluva 30 172,38 € MPSVR SR FSR 7.12.2009 31.12.2009
014/2007 Medikum Polis o.z. Jókaiho 5, 821 06 Bratislava Metodika pre hodnotenie projektov a zefektívnenie procesu hodnotenia projektov /Zmluva o dielo - č. 06/2007 24 895,44 € MPSVR SR FSR 17.5.2007 30.6.2007
012/2008 Mgr. Tibor Škrabský - HUMAN PRO, Horné Pršany 123, 974 05 Príručka dobrej praxe projektov realizovaných v rámci IS EQUAL/Zmluva o dielo 6 136,69 € MPSVR SR FSR 10.3.2008 15.8.2008
018/2007 MICROCOMP-Computersystém s.r.o. Kupecká 9, 949 01 Nitra Dodávka, rozvoz a inštalácia výpočtovej/ Kúpna zmluva č. MC2007/111 30 876,32 € MPSVR SR FSR 27.6.2007 29.6.2007
016/2007 MICROCOMP-Computersystém s.r.o. Kupecká 9, 949 01 Nitra Dodávka, rozvoz a inštalácia výpočtovej/ Kúpna zmluva č. 07/05/15 21 271,95 € MPSVR SR FSR 1.6.2007 30.6.2007
144/2010 NAVIS, spol. s r.o., Agátová á, Levice Dramaturgická a scénáristická príprava cyklu krátkych šotov o chudobe a filmová realizácia/Zmluva o dielo 29 900,00 € MPSVR SR FSR 22.3.2010 24.4.2010
015/2008 netPoint, s.r.o. Topoľový rad 39, 900 27 Bernolákovo Procesná štruktúra FSR/Zmluva o dielo 35 353,18 € MPSVR SR FSR 1.4.2008 14.4.2008
257/2008 REGIONIS, s.r.o., Šulekova 4, Bratislava Vykonanie kontrol na mieste a monitoring projektov v štádiu realizácie Zmluva o poskytovaní služieb 30 256,91 € MPSVR SR FSR 8.12.2008 31.12.2008
013/2007 Rómska tlačová agentúra, Južná trieda 53, Košice Reportáže o aktivitách FSR/Zmluva o dielo č. 1/2007 7 966,54 € MPSVR SR FSR 16.5.2007 30.5.2007
1002/2006 SLOVAKIA SERVIS, s.r.o. Kutlíková 17 Bratislava Upratovacie a čistiace práce/Zmluva o dielo č. 1002 na vykonávanie upratovacích a čistiacich prác 14 431,69 € MPSVR SR FSR 16.3.2006 31.12.2009
019/2007 Spinner, s.r.o., Mickiewiczova 2, Bratislva Navrhnutie, vytvorenie a naprogramovanie www.stránky Zmluva o dielo č. 012007 29 625,57 € MPSVR SR FSR 24.7.2007 8.10.2007
010/2005 DOXX-Stravné lístky, spol. s r.o., ul. Murgašova 3, 010 01 Žilina ceninové poukážky "DOXX PLUS"zabezpečenie stravovania zamestnancov FSR formou stravovacích lístkov 48 830,32 € MPSVR SR FSR 18.11.2005 31.12.2006
004/2006 DOXX-Stravné lístky, spol. s r.o., ul. Murgašova 3, 010 01 Žilina ceninové poukážky "DOXX PLUS"zabezpečenie stravovania zamestnancov FSR formou stravovacích lístkov 118 829,24 € MPSVR SR FSR 8.12.2006 31.5.2009
146/2004 OZ Parterstvo pre rozvoj regiónu Spiš, Hotel Satel, Mnoheľová 825, Poprad Príručka vznik a činnosť LPSI pre PO 2004-2006 2 509,35 € MPSVR SR FSR 2.1.2007 16.2.2007
011/2005 Partners for Democratic Change Slovakia, o.z., Štúrova 13, 811 02 Bratislava vzdelávanie a supervízie koordinátorov 557 637,92 € MPSVR SR FSR 16.8.2005 31.12.2007