Mimoriadne opatrenia v súvislosti s koronavírusom O agentúre » Zmluvy, objednávky a faktúry » Zmluvy platné a účinné k 9. júlu 2010 vrátane viazaných rozpočtových prostriedkov na ich plnenie v II . polroku 2010

Zmluvy platné a účinné k 9. júlu 2010 vrátane viazaných rozpočtových prostriedkov na ich plnenie v II . polroku 2010

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách s DPH. Pri zmluve uzavretej v slovenských korunách (Sk) je táto prepočítaná konverzným kurzom 30,126

 

Číslo zmluvy Dodávateľ Názov zmluvy Náklady na celkové plnenie zmluvy vrátane DPH Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010 Rezort Objed-návateľ Dátum účinnosti zmluvy Dátum ukončenia zmluvy Poznámka
198/2010 BEPA, Fraňa Mojtu 3, Nitra Zmluva o dodávke tovaru -propagačné predmety s potlačou FSR, ESF, ZaSI 29 882,58 € 29 882,58 € MPSVR SR FSR 29.6.2010 31.08.2010
141/2010 CNC, a.s. Strojnícka 33, Bratislava Rámcová zmluva na dodávku tonerov 35 700,00 € 7 402,99 € MPSVR SR FSR 26.2.2010 31.12.2012
001/2010 DOXX - STRAVNÉ LÍSTKY spol. s r.o., Kálov 356, Žilina Rámcová dohoda o zabezpečení poskytovania stravovania 154 440,00 € 23 760,00 € MPSVR SR FSR 15.1.2010 31.12.2013
047/2010 IRM spol s r.o., Osuského 3, Bratislava Zmluva o dielo na vykonávanie upratovacích prác a čistiacich prác 31 487,40 € 5 247,90 € MPSVR SR FSR 4.1.2010 31.12.2012
132/2010 JUDr. Ivan Klementis, Ružinovská 1, 821 02 Bratislava Zmluva o poskytovaní právnych služieb 29 970,00 € 11 928,00 € MPSVR SR FSR 10.3.2010 30.06.2011
045/2010 PAP-PEX SLOVAKIA, s.r.o. B.Němcovej 4089, Topoľčany Rámcová zmluva na dodávku kancelárskych potrieb a kancelárskeho papiera 29 125,96 € 14 553,70 € MPSVR SR FSR 15.1.2010 31.12.2010
351/2010 BEAMI spol.s r.o., Četnyševského 9,Bratislava Kúpna zmluva - kúpa dovoz, montáž kancelárskeho nábytku 6 379,72 € 6 379,72 € MPSVR SR FSR 6.12.2010 20.12.2010
352/2010 BigMedia, spol. s r.o., Lamačská cesta 3, Bratislava Zmluva o poskytnutí reklamných služieb 7 799,27 € 7 799,27 € MPSVR SR FSR 20.12.2010 20.02.2011
344/2010 City Hotels, s.r.o., Seberinihi 9, Bratislava Zmluva o poskytnutí služieb - realizácie konferencie ER 2010 Boj proti chudobe 15 006,00 € 15 006,00 € MPSVR SR FSR 6.12.2010 31.12.2010
340/2010 Človek v ohrození, o.z. Svoradova 5, Bratislava Zmluva o spolupráci ER 2010 Boj proti chudobe - 11. ročník medzinárodného filmového festivalu Jeden svet v roku 2010 7 000,00 € 7 000,00 € MPSVR SR FSR 4.11.2010 31.12.2010
341/2010 DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. Kálov 356, Žilina Zmluva o prenájme reklamnej plochy ER 2010 Boj proti chudobe 2 600,00 € 2 600,00 € MPSVR SR FSR 2.10.2010 02.12.2010
353/2010 Gratex International, a.s., Galvaniho 17/C, Bratislava Kúpna zmluva - PC a monitory 5 741,75 € 5 741,75 € MPSVR SR FSR 22.12.2010 27.12.2010
348/2010 IMI Trade, s.r.o., Jánošíkova 21, Žilina Zmluva o dodávke tovaru - kalendáre, diáre rok 2011 s potlačou FSR 1 190,67 € 1 190,67 € MPSVR SR FSR 1.12.2010 20.12.2010
347/2010 IVeS, Čs. armády 20, Košice Zmluva o dielo - aplikačné programové vybavenie - správa registratúry 545,10€/rok 545,10 € MPSVR SR FSR 30.11.2010 neurčitá
354/2010 KNK COMP, spol. s r.o., E.F.Scherera 6454/17, Piešťany Kúpna zmluva - záložný zdroj APC Smart-UPS RT 6000VA RM 230V 2 804,10 € 2 804,10 € MPSVR SR FSR 3.12.2010 20.12.2010
185/2010 Magic Seven Slovakia, spol. s r.o., Štefánikova 19, Bratislava Zmluva o spoluprácii - Dizajn Manuál OP ZaSU pre RSF 2007-2013 791,60 € 791,60 € MPSVR SR FSR 8.6.2010 31.12.2015
319/2010 Maratónsky klub Košice, Pri jazdiarni 1, Košice Zmluva o spolupráci - Propagáci ER 2010 Boj proti chudobe 16 225,65 € 16 225,65 € MPSVR SR FSR 30.9.2010 30.11.2010
253/2010 M-PROMEX, s.r.o., Kukučínova 2599, Kysucké Nové Mesto Zmluva o dielo - plátené tašky ER 2010 Boj proti chudobe 1 249,50 € 1 249,50 € MPSVR SR FSR 23.8.2010 23.09.2010
252/2010 M-PROMEX, s.r.o., Kukučínova 2599, Kysucké Nové Mesto Zmluva o dielo - bavlnené trička ER 2010 Boj proti chudobe 2 142,00 € 2 142,00 € MPSVR SR FSR 23.8.2010 23.09.2010
142/2010 Nadácia Pontis, Zelinárska 2, Bratislava Zmluva o spolupráci - príprava a realizácia projektu Via Bona Slovakia 2009 ER 2010 Boj proti chudobe 10 000,00 € 10 000,00 € MPSVR SR FSR 12.1.2010 31.12.2010
144/2010 Navis, spol. s r.o., Agátová 8, Levice Zmluva o dielo - dramaturgická a scenáristická príprava cyklu krátkych šotov o chudobe a následná filmová realizácia ER 2010 Boj proti chudobe 29 900,00 € 29 900,00 € MPSVR SR FSR 22.3.2010 24.04.2010
148/2010 Občianske združenie Olymp, štefániková 19, Liptovský Mikuláš Zmluva o spolupráci - 12. ročník Oplympiády ľudských práv 2 000,00 € 2 000,00 € MPSVR SR FSR 26.3.2010 31.12.2010
24/2007 Peter Sedlák, Valachova 2, Bratislava Mandátna zmluva - BOZP 318,66 € 0,00 € MPSVR SR FSR 1.10.2007 neurčitá
24/2007 Peter Sedlák, Valachova 2, Bratislava Mandátna zmluva - BOZP 99,58/štvrťrok 199,16 € MPSVR SR FSR 1.10.2007 neurčitá
349/2010 Petit Press, a.s. Lazaretská 12, Bratislava Zmluva o reklame denník SME - ER 2010 Boj proti chudobe 12 852,00 € 12 852,00 € MPSVR SR FSR 7.12.2010 28.12.2010
346/2010 RENEL, s.r.o., Tehelná 26, Bratislava Zmluva o poskytnutí služieb - revízia elektrických spotrebičov 1 148,80 € 1 148,00 € MPSVR SR FSR 7.12.2010 20.12.2010
129/2010 Slovenská pošta, a.s., Partizánska cesta 9, Banská Bystrica Zmluva o poskytnutí služby - Zberná jazda č.2/2010 205,19€/mesiac 1 231,14 € MPSVR SR FSR 18.2.2010 neurčitá
343/2010 Slovenská televízia, Mlynská dolina, Bratislava Zmluva o spoluprácie - spoty ER 2010 Boj proti chudobe bezodplatne 0,00 € MPSVR SR FSR 19.10.2010 31.12.2010
043/2009 UNIQA, poisťovňa, a.s. Zámocká 4, Bratislava Poistná zmluva č. 8120216272 641,54€/rok 641,54 € MPSVR SR FSR 20.10.2009 neurčitá
023/2007 Všeobecná zdravotná poisťovňa, Zmluva č.: 100014283 o využívaní elektronických služieb bezodplatne 0,00 € MPSVR SR FSR 21.7.2010 neurčitá