EnglishSlovak

Aktualizácia č. 16 Usmernenia RO č. N3/2007

  • Domov
  • Aktualizácia č. 16 Usmernenia RO č. N3/2007
01 jan
0

Usmernenie Riadiaceho orgánu č. N3/2007, aktualizácia č.16 k oprávnenosti výdavkov pre programové obdobie 2007-2013 nahrádza pôvodné znenie usmernenia.

 

Zmeny v aktualizácii č. 16:

 

  • doplnenie skupín výdavkov v prílohe 1 tohto usmernenia, ktoré vypadli pri aktualizácií č. 15, ale v prílohe 2 sa nachádzali, 
  • spresnenia textov, ktoré mohli byť aplikované nesprávne.

 

Leave A Comment