EnglishSlovak

Duplicate of Oznam

  • Domov
  • Duplicate of Oznam
01 jan
0

 

V súvislosti
s konaním summitu premiérov vlád a prezidentov členských krajín EÚ,
ktorý sa uskutoční v Bratislave si Vám dovoľujeme oznámiť, že dňa 16. 09.
2016 budú zamestnanci Implementačnej agentúry Ministerstva práce, sociálnych
vecí a rodiny SR (IA MPSVR SR) telefonicky nedostupní. Akékoľvek
požiadavky zasielajte e-mailom na info@ia.gov.sk.
Vašim podnetom sa budeme venovať dňa 19. 9. 2016.

Dňa 16. 09. 2016 nebude
verejnosti dostupná ani podateľňa IA MPSVR SR.

Ďakujeme za
porozumenie 

Leave A Comment