EnglishSlovak

Duplicate of Informácia o vyhlásení výzvy OP ĽZ DOP 2016/4.1.2/01

  • Domov
  • Duplicate of Informácia o vyhlásení výzvy OP ĽZ DOP 2016/4.1.2/01
28 apr
0

Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR (ďalej aj „IA MPSVR SR“) vyhlasuje výzvu s názvom „Poradenstvo a osveta v oblasti prevencie a eliminácie diskriminácie“. Výzva je vyhlásená od 28. 04. 2017

Termíny jednotlivých kôl sú stanovené nasledovne:

– Termín uzavretia 1. kola 14.07.2017

– Termín uzavretia 2. kola 06.10.2017

– Termín uzavretia 3. kola 12.01.2018

Vyhlásená výzva je dostupná na webovej stránke IA MPSVR SR – znenie výzvy

Podpora
vstupu vybraných skupín mladých ľudí na trh práce

Leave A Comment