EnglishSlovak

Zmena č. 3 k výzve na predkladanie žiadostí o NFP OP ĽZ DOP 2016/4.2.1/03

  • Domov
  • Zmena č. 3 k výzve na predkladanie žiadostí o NFP OP ĽZ DOP 2016/4.2.1/03
23 mar
0

 

Dovoľujeme si informovať žiadateľov o zmene výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku s kódom OP ĽZ DOP 2016/4.2.1/03 (ďalej len „výzva“), ktorá je podrobne opísaná v nižšie uvedenom dokumente „Zmena č. 3 výzvy OP ĽZ DOP 2016/4.2.1/03 a jej zdôvodnenie“.

 

Zmenou č. 3 sú dotknuté oblasti:

  • úprava podmienok poskytnutia príspevku vo vzťahu k požiadavke na využívanie integrácií v ITMS2014+ pri ich overovaní a primerané zohľadnenie zmien v popise dotknutých podmienok;
  • primeraná úprava, vyplývajúca zo znenia zákona č. 315/2016 Z. z. (Zákon o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov), podmienky vzťahujúcej sa k zápisu žiadateľa/ partnera v registri partnerov verejného sektora podľa osobitného predpisu;
  • zosúladenie Prílohy č. 1-3 Formulára ŽoNFP OP ĽZ DOP 2016/4.2.1/03 s vyššie uvedenými zmenami podmienok poskytnutia príspevku;
  • vyradenie Prílohy č. 1-2 Formulára ŽoNFP OP ĽZ DOP 2016/4.2.1/03: Kontrolný zoznam úplnosti žiadosti o NFP.

 

Táto zmena výzvy je účinná od 23. 03, 2018 a má dopad na žiadosti o poskytnutie nenávratného finančného príspevku rozpracované pred 23. 03. 2018 v tom, že ich systém ITMS2014+ žiadateľom neumožní odoslať; z toho dôvodu bude potrebné tieto ŽoNFP vytvoriť opätovne. 

 

Zmena č. 3 výzvy OP ĽZ DOP 2016/4.2.1/03 a jej zdôvodnenie (formát PDF, 318 kB)

Výzva OP ĽZ DOP 2016/4.2.1/03 (formát PDF, 593 kB), Výzva OP ĽZ DOP 2016/4.2.1/03 – so sledovaním zmien  (formát PDF, 643 kB)

Príloha č. 1-3 Formulára ŽoNFP OP ĽZ DOP 2016/4.2.1/03: Súhrnné čestné vyhlásenie (formát DOC, 172 kB), Príloha č. 1-3 Formulára ŽoNFP OP ĽZ DOP 2016/4.2.1/03 Súhrnné čestné vyhlásenie – so sledovaním zmien (formát DOC, 174 kB) 

Leave A Comment