EnglishSlovak

Informácia o stanovení ďalšieho kola výzvy s kódom OP ĽZ DOP 2017/3.1.1/3.1.2/01 - Rozvoj sektorových zručností

  • Domov
  • Informácia o stanovení ďalšieho kola výzvy s kódom OP ĽZ DOP 2017/3.1.1/3.1.2/01 – Rozvoj sektorových zručností
24 aug
0

Implementačná agentúra MPSVR SR si Vás dovoľuje
informovať o určení nového termínu a kola výzvy,
o termíne uzavretia 4. kola výzvy na predkladanie žiadostí o
poskytnutie nenávratného finančného príspevku s kódom OP ĽZ DOP 2017/3.1.1/3.1.2/01
Rozvoj sektorových zručností
 .

Nové kolo a nový termín uzavretia 4. kola
výzvy je stanovený na 14. 01. 2019.

Určenie nového kola výzvy sa nepovažuje za zmenu
výzvy. 

Táto zmena je účinná od 24.08.2018 a nemá dopad na žiadosti o poskytnutie
nenávratného finančného príspevku rozpracované v ITMS2014+ pred termínom 24.08.2018.

 

Znenie výzvy:  Vyzva
OP LZ DOP 2017/3.1.1/3.1.2/01
 (formát PDF, 595 kB)

Znenie výzvy so sledovaním zmien: Vyzva OP LZ DOP 2017/3.1.1/3.1.2/01_SZ (formát
PDF, 595 kB)

Stručný opis výzvy (formát PDF, 428 kB)


 

Leave A Comment