EnglishSlovak

Pokyny pre prijímateľov výzvy OP ĽZ DOP 2016/4.2.1/02 a OP ĽZ DOP 2016/4.2.1/03

  • Domov
  • Pokyny pre prijímateľov výzvy OP ĽZ DOP 2016/4.2.1/02 a OP ĽZ DOP 2016/4.2.1/03
24 aug
0

 

Z dôvodu aktualizácie Príručky pre prijímateľa
(PpP), prijímateľovi zanikla povinnosť používať  a vypĺňať dva rôzne
pracovné výkazy (1 ako príloha PpP, 1 ako príloha Štandardnej stupnice
jednotkových nákladov vo Výzve). Prijímateľ je povinný vypĺňať 
a zasielať už len pracovný výkaz, ktorý tvorí prílohu Výzvy. Pokyny
k vypĺňaniu predmetného pracovného výkazu sú uvedené vo vzore. Prijímateľ
je povinný vypĺňať pracovný výkaz tak, ako je uvedené vo vzore.  Uvedené
sa týka všetkých Žiadostí o platbu (okrem zálohovej), ktoré budú
predložené po zverejnení tejto informácie. 

 

Od Predmet Prijaté Veľkosť Kategórie
Sadovská Magdaléna FW: Usmernenie pre prijímateľov, výzva OP ĽZ DOP 2016/4.2.1/01, 02, 03 11:24 576 KB

V prípade, že Žiadosť o platbu bude obsahovať
pracovné výkazy za obdobie pred dátumom účinnosti Príručky pre prijímateľa,
verzia 4 a prijímateľ nemá možnosť spätnej úpravy pracovných výkazov podľa
uvedeného vzoru, je prijímateľa povinný postupovať v súlade
s predchádzajúcim platným postupom, t. j. predkladá dva pracovné výkazy. 

Vzor: 

Pracovný výkaz OP ĽZ DOP 2016/4.2.1/02  a OP ĽZ DOP 2016/4.2.1/03 (formát XLS, 178 kB)

 

Leave A Comment