EnglishSlovak

Archive for 22 marca, 2019

22 mar
0

Informácia o plánovanom uzavretí výzvy OP ĽZ DOP 2018/3.1.1/01

Dovoľujeme si informovať žiadateľov  o plánovanom uzatvorení výzvy s kódom OP ĽZ DOP 2018/3.1.1/01  „Podpora pracovných miest“ (ďalej len „výzva“). Predmetná výzva sa uzatvorí dňom uzatvorenia 2. kola výzvy. Z dôvodu optimalizácie časového […]

Read More
20 mar
0

Pracovné stretnutie v registrovanom sociálnom podniku BIVIO

Ako ďalej optimálne napĺňať víziu národného projektu Inštitút sociálnej ekonomiky – vytvoriť a v praxi overiť fungovanie podpornej štruktúry rozvoja sociálnej ekonomiky v podobe poradenských regionálnych centier so zázemím vo forme centrálnej koordinačnej jednotky, v podobe profesionálne pripravených zamestnancov centier a tiež zamestnancov inštitúcií slovenského trhu práce? To bola hlavná téma pracovného stretnutia, ktoré sa konalo v polovici marca v priestoroch registrovaného sociálneho podniku BIVIO v Bratislave.

Read More
11 mar
0

Informácia o prekročení disponibilnej indikatívnej alokácie v rámci výzvy OP ĽZ DOP 2018/3.1.1./01 Podpora pracovných miest

IA MPSVR SR informuje o prekročení disponibilnej indikatívnej alokácie v rámci výzvy OP ĽZ DOP 2018/3.1.1./01 Podpora pracovných miest. Informácia o disponibilnej alokácii jednotlivých výziev je v pravidelných intervaloch aktualizovaná […]

Read More
08 mar
0

Prieskum záujmu o informačné semináre pre prijímateľov

  IMPLEMENTAČNÁ AGENTÚRA MINISTERSTVA PRÁCE, SOCIÁLNYCH VECÍ A RODINY SR   zisťuje záujem o konanie INFORMAČNÝCH SEMINÁROV PRE PRIJÍMATEĽOV  so zameraním na konkrétnu výzvu/výzvy   Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí […]

Read More
06 mar
0

Projektový zámer národného projektu Podpora a zvyšovanie kvality terénnej sociálnej práce (NP TSP II) bol schválený

Dovoľujeme si vás informovať, že dňa 21. februára 2019 bol schválený projektový zámer Národného  projektu Podpora zvyšovania kvality terénnej sociálnej práce (ďalej len „NP PZK TSP“), ktorý nadväzuje na národné projekty Terénna sociálna práca […]

Read More