EnglishSlovak

Archive for 28 júna, 2019

28 jún
0

Zapojte sa do otvorenej konzultácie

Zapojte sa do otvorenej konzultácie, ktorú vyhlásila Európska komisia. Ide o hodnotenie podpory na zvýšenie zamestnanosti mladých prostredníctvom iniciatívy na podporu zamestnanosti mladých ľudí a Európskeho sociálneho fondu. Komisia by […]

Read More
25 jún
0

Zmena č. 3 výzvy na predkladanie žiadostí o NFP OP ĽZ DOP 2018/4.1.2/01

Dovoľujeme si informovať žiadateľov o zmene výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku s kódom  OP ĽZ DOP 2018/4.1.2/01 „Poradenstvo a osveta v oblasti prevencie a eliminácie diskriminácie II“ (ďalej len […]

Read More
25 jún
0

Zmena č. 4 výzvy na predkladanie žiadostí o NFP OP ĽZ DOP 2017/4.1.2/02

Dovoľujeme si informovať žiadateľov o zmene výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku s kódom  OP ĽZ DOP 2017/4.1.2/02 „Vývoj nových zariadení podporujúcich sociálnu integráciu osôb so zdravotným […]

Read More
25 jún
0

ZVEREJNIT Informácia o predpokladanom termíne vydania rozhodnutí v rámci 5.hodnotiaceho kola vo výzve Rozvoj sektorových zručností

Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR informuje žiadateľov výzvy „Rozvoj sektorových zručností“, kód výzvy OP ĽZ DOP 2017/3.1.1/3.1.2/01, že predpokladaný termín vydania rozhodnutí bude do 22.10.2019. Dôvodom nedodržania termínu 70 pracovných […]

Read More
25 jún
0

Duplicate of ZVEREJNIT Informácia o predpokladanom termíne vydania rozhodnutí v rámci 5.hodnotiaceho kola vo výzve Rozvoj sektorových zručností

Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR informuje žiadateľov výzvy „Rozvoj sektorových zručností“, kód výzvy OP ĽZ DOP 2017/3.1.1/3.1.2/01, že predpokladaný termín vydania rozhodnutí bude do 22.10.2019. Dôvodom nedodržania termínu 70 pracovných […]

Read More
18 jún
0

Tím IA runners aj tento rok bežal pre vás

Tím IA runners, teda trinásti odvážlivci reprezentujúci  Implementačnú agentúru Ministerstva práce sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky prekonávali samých seba. Zapojili sa totiž do The Run 2019. Bežecký tím IA runners si […]

Read More
17 jún
0

Pozor, zmena v zozname zapojených zariadení sociálnych služieb v NP DI PTT

Došlo k zmene v zozname zapojených zariadení sociálnych služieb v rámci Oznámenia NP DI PTT/01/2019.

Read More
12 jún
0

Opäť bežíme pre vás, príďte nás podporiť

Aj vy si niekedy kladiete otázku Prečo mám bežať? Beh si môžete užívať pri východe či západe slnka. V lete, zime, daždi… Môžete sa naháňať s vetrom alebo krokomerom. Beh vám dovolí […]

Read More
11 jún
0

Informácia o aktualizácii Príručky pre žiadateľa NFP v rámci výziev na predkladanie žiadostí o NFP pre dopytovo-orientované projekty a vyzvaní pre národné projekty

IA MPSVR informuje o tom, že dňa 10. 6. 2019 nadobudla účinnosť PRÍRUČKA PRE ŽIADATEĽA NFP v rámci výziev na predkladanie žiadostí o NFP pre dopytovo-orientované projekty a vyzvaní pre národné projekty  (pre prioritné […]

Read More
10 jún
0

Úvodný workshop projektu Deinštitucionalizácia zariadení sociálnych služieb- Podpora transformačných tímov

V Trenčíne sa konal 30. mája 2019 úvodný workshop projektu Deinštitucionalizácie zariadení sociálnych služieb – Podpora transformačných tímov.

Read More