EnglishSlovak

Archive for 28 augusta, 2019

28 aug
0

PRIHLASOVANIE na 2.cyklus informačných seminárov k národnému projektu Deinštitucionalizácia zariadení sociálnych služieb – Podpora transformačných tímov

Pozývame Vás na 2. cyklus informačných seminárov, ktorých cieľom je predstaviť aktivity národného projektu Deinštitucionalizácia zariadení sociálnych služieb – Podpora transformačných tímov (ďalej „NP DI PTT“) .

Read More
28 aug
0

Žiadosť o zapojenie sa do NP TOS v rámci Oznámenia NP TOS/01/2019 – UZAVRETÉ

Elektronický formulár Žiadosti o zapojenie sa do NP TOS

Read More
27 aug
0

Informácia o pripravovaných Oznámeniach o možnosti predkladania žiadostí o zapojenie sa do národného projektu Podpora a zvyšovanie kvality terénnej sociálnej práce (NP TSP II)

Táto informácia je určená pre subjekty zapojené v národnom projekte NP TSP I (v rámci Oznámení NP TSP I/ 01-2016 a NP TSP I/ 02-2017), ktoré v auguste 2019 mali platnú Zmluvu o spolupráci  […]

Read More
27 aug
0

Informácia o pripravovanom Oznámení na zapojenie sa do národného projektu Budovanie odborných kapacít na komunitnej úrovni

Informácia je určená pre poskytovateľov sociálnych služieb KC/NDC/NSSDR (ďalej aj subjekt), ktorí boli zapojení do národného projektu Podpora vybraných sociálnych služieb krízovej intervencie na komunitnej úrovni (ďalej len NP PVSSKIKÚ) […]

Read More
27 aug
0

Informácia o pripravovaných Oznámeniach o možnosti predkladania žiadostí na zapojenie sa do NP Podpora a zvyšovanie kvality terénnej sociálnej práce (ďalej aj ako „NP TSP II“)

Informácia je určená pre subjekty zapojené v národnom projekte NP TSP I (v rámci Oznámení NP TSP I/ 01-2016 a NP TSP I/ 02-2017), ktoré v auguste 2019 mali platnú Zmluvu o spolupráci  (ďalej […]

Read More
22 aug
0

Informácia o pokračovaní národného projektu

  Vážení poskytovatelia sociálnych služieb a zapojené subjekty,   na základe veľkého záujmu o pokračovanie aktivít národných projektov Podpora vybraných sociálnych služieb krízovej intervencie na komunitnej úrovni a Terénna sociálna práca v obciach I.  sa Ministerstvo […]

Read More
22 aug
0

Informácia o pokračovaní vybraných národných projektov

Vážení poskytovatelia sociálnych služieb a zapojené subjekty, na základe veľkého záujmu o pokračovanie aktivít národných projektov Podpora vybraných sociálnych služieb krízovej intervencie na komunitnej úrovni a Terénna sociálna práca v obciach I.  sa Ministerstvo práce, sociálnych […]

Read More
19 aug
0

Zmena č. 3 k výzve na predkladanie žiadostí o NFP OP ĽZ DOP 2017/3.1.1/3.1.2/01

Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR si dovoľuje informovať žiadateľov o zmene výzvy na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok s kódom OP ĽZ DOP 2017/3.1.1/3.1.2/01 (ďalej aj „výzva“), […]

Read More
14 aug
0

Informačné semináre pre prijímateľov prioritne zapojených do výzvy OP ĽZ DOP 2018/3.1.1/01 Podpora pracovných miest

        IMPLEMENTAČNÁ AGENTÚRA MINISTERSTVA PRÁCE, SOCIÁLNYCH VECÍ A RODINY SR     pozýva prijímateľov na   INFORMAČNÉ SEMINÁRE PRE PRIJÍMATEĽOV, prioritne zapojených do výzvy  OP ĽZ DOP 2018/3.1.1/01 Podpora […]

Read More