EnglishSlovak

Informácia o účtoch na vrátenie nezúčtovaných záloh

  • Domov
  • Informácia o účtoch na vrátenie nezúčtovaných záloh
09 sep
0

Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR informuje príjimateľov, že v súlade so schémou procesov vrátenia finančných prostriedkov upravených  v usmernení MF SR č.3/2015 je potrebné vrátiť:

  • nezúčtovanú časť poskytnutej zálohy bežného roka (záloha poskytnutá v roku 2019) na Výdavkový účet PJ IBAN SK40 8180 0000 0070 0054 0092
  • nezúčtovaná časť poskytnutej zálohy predchádzajúceho roka (záloha poskytnutá v roku 2018) sa naďalej vracia na účet PJ  IBAN SK62 8180 0000 0070 0054 3576

Leave A Comment