EnglishSlovak

Informácia o zmene termínu 6. hodnotiaceho kola výzvy OP ĽZ DOP 2018/4.1.2/01

  • Domov
  • Informácia o zmene termínu 6. hodnotiaceho kola výzvy OP ĽZ DOP 2018/4.1.2/01
27 sep
0

Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a
rodiny SR si dovoľuje informovať žiadateľov  o zmene termínu 6.
hodnotiaceho kola výzvy s kódom OP ĽZ DOP 2018/4.1.2/01 „Poradenstvo a osveta
v oblasti prevencie a eliminácie diskriminácie II“ 
(ďalej
len „výzva“). Z dôvodu optimalizácie časového priestoru na predkladanie
žiadosti o NFP sa mení termín uzavretia 6. kola na 29.11. 2019. 

Uvedená
zmena mení výzvu spôsobom, ktorý nepredstavuje podstatnú zmenu podmienok
poskytnutia príspevku.

Aktualizácia
termínu uzavretia 6. kola výzvy je účinná od 27.09.2019 a nemá dopad na
žiadosti o poskytnutie nenávratného finančného príspevku rozpracované v
ITMS2014+ pred termínom 27.09.2019.

 

Znenie výzvy: OP ĽZ DOP 2018/4.1.2/01 (formát PDF, 571 kB)

Znenie výzvy so sledovaním zmien: OP ĽZ DOP 2018/4.1.2/01 (formát PDF, 611 kB)

Stručný opis výzvy (formát PDF, 426 kB)

Leave A Comment