EnglishSlovak

Adaptabilné a ekologické bývanie

  • Domov
  • Adaptabilné a ekologické bývanie
19 dec
0

V Trnave sa dňa 26.11.2019 konal tematický workshop – ADAPTABILNÉ A EKOLOGICKÉ BÝVANIE, ktorý Implementačná agentúra Ministerstva práce sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky (IA MPSVR SR) organizovala v spolupráci s partnerom projektu Výskumným a školiacim centrom bezbariérového navrhovania CEDA.

S prednáškou na tému Architektonické návrhy adaptabilného bývania pre prijímateľov sociálnych služieb vystúpila pani Ing. Arch. Katarína Viskupičová. Počas prednášky boli účastníkom prezentované ukážky návrhov projektov nehnuteľností, účelnosť navrhovaných projektov, návrhy domov rodinného typu, dispozičné riešenia k jednotlivým domom, návrhy a možnosti usporiadania domov/bytov, krátky popis existujúcej situácie, východiskový stav. Účastníkom workshopu boli poskytnuté informácie ohľadom projektovej dokumentácie potrebnej k stavebnému povoleniu, informácie ohľadne verejného obstarávania, vrátane nástrah tohto procesu, požiadavky univerzálneho navrhovania, predpisy ohľadne parkovania. Boli prezentované taktiež príklady dobrej praxe. V závere prednášky prebehla diskusia s účastníkmi workshopu o konkrétnych stavbách a problémoch, s ktorými sa stretávajú. Diskutovalo sa napríklad o finančnom plánovaní, čerpaní prostriedkov z fondov Európskej únie, o posudzovaní vhodnosti pozemkov na výstavbu nových objektov a pod.

Druhá polovica workshopu bola zameraná na tému Ekologické koncepty a formy bývania, ktorú prezentoval Doc. Ing. Arch. Henrich Pifko, PhD. Účastníci tejto prednášky boli oboznámení o energetickej úspornosti rôznych typov budov. Diskutovalo sa o pasívnych domoch, životnom cykle budov, efektívnosti rôznych typov budov, tepelnej pohode. Boli prezentované ukážky multikomfortných domov ich riešenie a porovnávanie nákladov.

Leave A Comment