EnglishSlovak

Archive for 16 decembra, 2019

16 dec
0

Výberové konanie na pozíciu Expert/ka – UZAVRETÉ

Do tímu NP TOS hľadáme Expertov. Súčasťou práce expertov bude analýza súčasného legislatívneho prostredia v oblasti poskytovania sociálnych služieb v podmienkach miestnej a územnej samosprávy ako aj analýza rozpočtov obcí do 1000 obyvateľov.

Read More
11 dec
0

Výsledky hodnotenia Žiadostí na zapojenie sa do národného projektu Budovanie odborných kapacít – 1.kolo

Výsledky hodnotenia Žiadostí na zapojenie sa do národného projektu Budovanie odborných kapacít na komunitnej úrovni v zmysle OZNÁMENIA č. NP BOKKU/01/2019 (formát PDF, 1,08 MB) Kolo Dátum zverejnenia oznámenia:  11.10.2019 Dátum uzávierky: 13.11.2019 Na […]

Read More
11 dec
0

Výsledky hodnotenia Žiadostí na zapojenie sa do národného projektu Budovanie odborných kapacít – 1.kolo

Výsledky hodnotenia Žiadostí na zapojenie sa do národného projektu Budovanie odborných kapacít na komunitnej úrovni v zmysle OZNÁMENIA č. NP BOKKU/01/2019 (formát PDF, 1,08 MB) Kolo Dátum zverejnenia oznámenia:  11.10.2019 Dátum […]

Read More
11 dec
0

Výsledky hodnotenia Žiadostí na zapojenie sa do národného projektu Budovanie odborných kapacít na komunitnej úrovni

1.       Kolo Dátum zverejnenia oznámenia:  11.10.2019 Dátum uzávierky: 13.11.2019   Na celom území SR platí, že v rámci NP BOKKÚ môže byť podporených 100 Poskytovateľov, ktorí majú v zmysle § […]

Read More
10 dec
0

Prekážky procesu deinštitucionalizácie

Deinštitucionalizácia patrí medzi významné reformy a systémové zmeny, ktoré môžu spomaliť, ohroziť alebo úplne zastaviť rôzne dôvody alebo prekážky.

Read More
06 dec
0

Klimatická zmena – nová príležitosť pre podnikanie, samosprávy a sociálne inovácie?

Aká je rola sociálneho podnikania a sociálnych inovácií v téme zeleného hospodárstva a adaptácií na klimatickú zmenu? Aké problémy a výzvy identifikujú slovenské samosprávy a odborníci v súvislosti s klimatickou zmenou? Aké sú bariéry, ale aj vízie do budúcnosti v riešení problémov v rámci adaptácie na zmenu klímy? To sú len niektoré z otázok, na ktoré sa hľadali odpovede na konferencii Sociálna ekonomika – príklady dobrej praxe III: Klimatická zmena – nová príležitosť pre podnikanie, samosprávy a sociálne inovácie.

Read More
06 dec
0

Deinštitucionalizácia – príležitosť na zmenu

Deinštitucionalizácia zariadení sociálnych služieb je významná zmena, v istom zmysle až zásadná a revolučná.

Read More
06 dec
0

Úprava otváracích hodín podateľne

Podateľňa na Nevädzovej 5 v Bratislave bude v dňoch 23.12. a 31.12.2019 otvorená v skrátenom prevádzkovom čase:  od 7:00 do 12:00 hod. Ostatné dni sme Vám plne k dispozícií v klasickom čase od 7:00 […]

Read More
06 dec
0

Informácia o aktualizácii Príručky pre prijímateľa NFP

IA MPSVR informuje o tom, že dňa 06.12. 2019 nadobudla platnosť a účinnosť aktualizovaná PRÍRUČKA PRE PRIJÍMATEĽA NFP sprostredkovateľského orgánu OP ĽZ  pre prioritné osi č. 2, 3, 4; verzia 8. Aktuálna verzia […]

Read More
04 dec
0

Sociálna ekonomika na Slovensku

Sociálna ekonomika Sociálna ekonomika je súhrn aktivít, ktorých hlavným cieľom je dosahovanie pozitívneho sociálneho vplyvu. Aktivity sociálnej ekonomiky slúžia primárne k napĺňaniu verejného a komunitného záujmu. Ide o spoločensky prospešné služby, […]

Read More