EnglishSlovak

Archive for 20 decembra, 2019

20 dec
0

Sladký pozdrav z registrovaného sociálneho podniku v Hronovciach

Zástupcovia Regionálneho centra sociálnej ekonomiky v Nitre sa rozhodli sladkým prekvapením spríjemniť svojim kolegom posledné chvíle pracovného zápalu v končiacom sa roku a zároveň podporiť jeden z prvých registrovaných sociálnych podnikov v Nitrianskom kraji.

Read More
20 dec
0

Výsledky hodnotenia žiadostí o zapojenie sa do národného projektu Podpora a zvyšovanie kvality terénnej sociálnej práce (NP TSP II) v rámci Oznámenia zameraného na cieľovú skupinu marginalizované rómske komunity

K termínu uzávierky 18.11.2019 bolo zo strany obcí a MVO predložených 219 žiadostí o zapojenie sa do NP TSP II. IA MPSVR SR overila splnenie formálnej správnosti a úplnosti predložených žiadostí. Formálne kritériá naplnilo […]

Read More
19 dec
0

Pokojné Vianoce a úspešný Nový rok 2020!

Ďakujeme za spoluprácu v uplynulom roku a prajeme Vám pokojné Vianoce a úspešný Nový rok 2020!

Read More
19 dec
0

Aktivity projektu NP DI PTT – November 2019

Prinášame Vám stručný prehľad aktivít projektu NP DI PTT realizovaných v mesiaci november 2019.

Read More
19 dec
0

Adaptabilné a ekologické bývanie

V Trnave sa dňa 26.11.2019 konal tematický workshop – ADAPTABILNÉ A EKOLOGICKÉ BÝVANIE, ktorý Implementačná agentúra Ministerstva práce sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky (IA MPSVR SR) organizovala v spolupráci s partnerom projektu Výskumným a školiacim centrom bezbariérového navrhovania CEDA.

Read More
19 dec
0

Sociálne podnikanie ako nástroj riešenia rómskej problematiky

Nitrianske centrum sociálnej ekonomiky a regionálna kancelária Úradu splnomocnenca vlády pre rómske komunity úzko spolupracujú. Výsledkom je napríklad aj spoločne zorganizovaná prezentácia možností, ktorými môžu prispieť k riešeniu rómskej problematiky.

Read More
18 dec
0

Harmonogram seminárov v roku 2020

Zverejnili sme aktuálny harmonogram seminárov na rok 2020.

Read More
18 dec
0

PF 2020

PF 2020

Read More
17 dec
0

OZNÁMENIE o možnosti predkladania Žiadostí na zapojenie sa do národného projektu Budovanie odborných kapacít na komunitnej úrovni – 5.kolo

Implementačná agentúra Ministerstva práce sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky vyhlasuje OZNÁMENIE o možnosti predkladania Žiadostí na zapojenie sa do národného projektu Budovanie odborných kapacít na komunitnej úrovni  – 5.kolo – […]

Read More
16 dec
0

Výberové konanie na pozíciu Odborník/čka pre Informačné semináre a osvetu – UZAVRETÉ

Do tímu NP TOS hľadáme odborníkov na Informačné semináre a osvetu. Ak ste odborníkom na sociálnu oblasť, opatrovateľskú službu a pod. kliknite na tento odkaz

Read More