EnglishSlovak

Ako sa mám chrániť pred korona vírusom?

 • Domov
 • Ako sa mám chrániť pred korona vírusom?
11 mar
0

Informačný leták v slovenskom aj rómskom jazyku pripravila orgánizácia: Človek v ohrození                                    

Ako sa mám chrániť pred korona vírusom?

 • Umývajte si ruky mydlom a vodou, najmenej 20 sekúnd. Ak nemáte mydlo a vodu, použite dezinfekčný gél na ruky.
 • Nedotýkajte sa tváre neumytými rukami.
 • Zakrývajte si nos a ústa, keď kašlete a kýchate, a to vreckovkou, ktorú potom zahoďte, alebo ohnutým lakťom.
 • Vyhýbajte sa blízkemu kontaktu s ľuďmi, ktorí majú príznaky nádchy alebo chrípky.
 • Dodržte vzdialenosť najmenej jeden meter medzi vami a kýmkoľvek, kto kašle alebo kýcha.
 • Umývajte/dezinfikujte povrchy v domácnosti, mobily, tablety a povrchy, ktorých sa dotýka veľa ľudí, ako sú kľučky, vypínače.

Aký nebezpečný je korona vírus?

Mnohí najmä mladí ho prekonajú bez vážnych problémov, no počet ťažších prípadov je oveľa vyšší ako pri chrípke. Nebezpečný je najmä pre starších ľudí. 

Aké sú príznaky?

Príznaky sú podobné chrípke – horúčka nad 38 stupňov Celzia, suchý kašeľ, sťažené dýchanie, bolesť svalov, bolesť hlavy, únava.

Čo mám robiť, keď mám príznaky chrípky? 
Odporúča sa zostať doma a neisť do nemocnice ani k obvodnému lekárovi. Telefonicky kontaktujte svojho lekára.

Ak sa chcete poradiť, zavolajte na linky zriadené štátom:

Národné centrum zdravotníckych informácií – 0800 221 234;

Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky – 0917 222 682;

Regionálne úrady verejného zdravotníctva v regiónoch: v Banskej Bystrici – 0918 659 580; v Bratislave – 0917 426 075; v Nitre – 0948 495 915; v Trnave – 0905 903 053; v Trenčíne – 0911 763 203; v Košiciach – 0918 389 841; v Prešove – 0911 908 823; v Žiline – 0905 342 812.

Komunikovať môžete aj cez email: novykoronavirus@uvzsr.sk

             

Sar man te arakhel anglo korona virusis?

 • Thoven tumenge o vasta sapuňiha the paňeha, nekh frimeder 20 sekundi. Te tumen nane sapuňis u paňi, thoven pro vasta o dezinfekčno gelos.
 • Ma čalaven o muj le vastenca, kana len na thoďan, na morďan.
 • Učharen tumenge o nakh the o muj kana chasan vaj čika maren, thoven anglal o kapesňikos, paľis les čhiven avri, vaj chasan andro lakťos, na andro vast.
 • Madžan paš o manuša, saven hin nakhatos vaj chripka.
 • Madžan pašeder sar jekh metros kijo varekaste kas hin nakhatos, vaj ko chasal.
 • Thoven/moren savoro andro kher, o mobili, tableti u savore buťa, save čalaven but manuša, sar hine o kľingi, vaj o vipinača.

Savo ňebezpečno hino o korona virusis?

But terne manuša les chuden u nane len bare problemi, no buter manušen hin bareder problemi sar kana chuden chripka. Ňebezpečno hino nekh buter phure manušenge.

Sar pes sikhavel avri?

Diťhol sar e chripka – o taťipen buter sar 38 stupňi Celzia, šuko chasaben, phares dichinel, savoro le manušes dukhal, dukhal o šero, o manuš nabirinel.

So te kerav, kana diťhol, hoj chudľom e chripka?
Kampel te ačhel khere, te na džal aňi andre ňemocňica, aňi kijo obvodno doktoris. Vičinen le doktoriske, so ke leste phiren.

Te kamen te phučel vareso, vičinen pro linki, save kerďas o štatos:

Národné centrum zdravotníckych informácií / Narodno centrum vaš o sasťipnaskre informaciji – 0800 221 234;

Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky/O kher vaš o sasťipnaskre službi andre Slovaťiko republika – 0917 222 682;

Regionálne úrady verejného zdravotníctva v regiónoch/Regijonalna khera vaš o sasťipnaskre službi:  Bansko Bystricate – 0918 659 580;  Bratislavate – 0917 426 075;  Nitrate – 0948 495 915;  Trnavate – 0905 903 053;  Trenčinoste – 0911 763 203;  Kašate – 0918 389 841;  Perješiste – 0911 908 823;  Žilinate – 0905 342 812. Šaj lenge bičhaven the email: novykoronavirus@uvzsr.sk

Leták na stiahnutie tu.

Leave A Comment