EnglishSlovak

Poďakovanie za množstvo vynaloženého úsilia a doterajšiu prácu pre tých najzraniteľnejších

  • Domov
  • Poďakovanie za množstvo vynaloženého úsilia a doterajšiu prácu pre tých najzraniteľnejších
20 mar
0

Vážené spolupracujúce subjekty, partneri

a poskytovatelia sociálnych služieb,

uvedomujúc si závažnosť situácie, ktorá vznikla na Slovensku

v súvislosti s výskytom koronavírusu nám dovoľte poďakovať Vám za množstvo vynaloženého úsilia a doterajšiu prácu pre tých najzraniteľnejších.

Zároveň nám dovoľte, v týchto mimoriadnych časoch, spoločne si pripomenúť, dôležitosť zabezpečovať koordinované prístupy a postupy zo strany všetkých kompetentných, na úrovni ohrozených lokalít.

Jedine vhodne koordinované, spojené sily všetkých aktérov v rámci ohrozených lokalít, nám pomôžu nájsť účinnejšie a rýchlejšie riešenia. Iba vďaka dobrej nastavenej vzájomnej spolupráci sa môže každý zúčastnený subjekt podieľať na riešení tejto mimoriadnej situácie.

Veríme, že to spoločne zvládneme!

Ďakujeme.

IA MPSVR SR

Pre viac dostupných informácií Vám dávame do pozornosti:

web: www.bokku.gov.sk; FCB: www.facebook.com/bokku.gov.sk, fcb skupina Koordinácia organizácií pracujúcich s MRK pri prevencii korona vírusu (založená Človekom v ohrození)

Leave A Comment