EnglishSlovak

Archive for 11 marca, 2020

11 mar
0

ZÁKAZ VŠETKÝCH NÁVŠTEV

Dnešným dňom (11.3.2020) sa do odvolania vyhlasuje zákaz všetkých návštev v budove IA MPSVR SR.  Je potrebné uprednostniť e-mailovú alebo telefonickú komunikáciu.   Žiadame o striktné dodržiavanie zákazu.

Read More
11 mar
0

Odporúčania pre poskytovateľov sociálnych služieb v súvislosti so šírením ochorenia COVID-19

Vzhľadom k aktuálnej epidemiologickej situácii vydali Ministerstvo zdravotníctva SR a Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR odporúčaný postup pre poskytovateľov sociálnych služieb v súvislosti s nebezpečenstvom šírenia infekcie spôsobenej […]

Read More
10 mar
0

Odporúčania pre poskytovateľov opatrovateľskej služby, zapojených do NP TOS

Vzhľadom k aktuálnej epidemiologickej situácii Ministerstvo zdravotníctva SR a Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR vydávajú nasledovný odporúčaný postup pre poskytovateľov sociálnych služieb v súvislosti s nebezpečenstvom šírenia infekcie […]

Read More
10 mar
0

Odporúčanie poskytovateľom KC/NDC/NSSDR

V súvislosti so zamedzením šírenia ochorenia koronavírusom (COVID-19, SARS-CoV) odporúčame poskytovateľom KC/NDC/NSSDR: vyhnúť sa organizovaniu skupinových/komunitných aktivít, rovnako sa zúčastňovali návštev hromadných a iných verejných podujatí a miest s väčším počtom ľudí; zvýšiť […]

Read More
10 mar
0

Informácia k zavedeniu telefonických konzultačných hodín medzi žiadateľom/prijímateľom a projektovým manažérom v rámci dopytovo-orientovaných projektov

Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR informuje žiadateľov a prijímateľov, že došlo k zavedeniu telefonických konzultačných hodín medzi žiadateľom/prijímateľom a projektovým manažérov v rámci dopytovo-orientovaných projektov, a to nasledovne: – […]

Read More
09 mar
0

Revízia výdavkov na ohrozené skupiny

6. marca bola publikovaná Záverečná správa z revízie výdavkov na skupiny ohrozené chudobou a sociálnym vylúčením. Je to jedno zo zadaní projektu Hodnota za peniaze. Tento materiál Ministerstva financií SR je hodnotením […]

Read More
06 mar
0

Najčastejšie otázky týkajúce sa NP TOS

Pripravili sme pre Vás zoznam najčastejších otázok zo strany záujemcov o zapojenie sa do NP TOS. Nech sa páči, vypracovanli sme odpovede pre uľahčenie a lepšie porozumenie nastavenia projektu.

Read More