EnglishSlovak

Komunitné Centrum Menšín vo Veľkom Krtíši navštívila prezidentka Slovenskej republiky Zuzana Čaputová

  • Domov
  • Komunitné Centrum Menšín vo Veľkom Krtíši navštívila prezidentka Slovenskej republiky Zuzana Čaputová
13 máj
0

Dňa 30.04.2020 prezidentka SR Zuzana Čaputová zavítala do Veľkého Krtíša. Okrem firiem , v ktorých ani počas pandémie nedošlo k prepúšťaniu zamestnancov , jej cesta viedla aj za pracovníkmi Komunitného Centra Menšín, ktorí úspešne realizujú prácu zameranú okrem iného na udržateľnosť bývania marginalizovanej rómskej komunity v meste Veľký Krtíš od roku 2009. Ide o 10 bytových domov, 136 bytov, ktoré sú už vo vlastníctve Rómov. 

Rozvoj bývania a trvalá udržateľnosť bývania marginalizovaných rómskych komunít je možná len formou komunitnej práce s uplatňovaním jej základného princípu –  participácie bývajúcich. Cieľom práce je prevzatie zodpovednosti bývajúcich za svoje bývanie a postupné osamostatňovanie sa.

Keďže podľa slov pani prezidentky: „Ide o vás dobrý chýr a už som o vašej práci veľa počula,“ bolo pre pracovníkom komunitného centra veľkou cťou predstaviť jej svoju prácu priamo v teréne na ulici I. Madácha vo Veľkom Krtíši. Pre tu žijúcich ľudí je zároveň veľmi dôležité poskytovanie služieb v rámci národného projektu Budovanie odborných kapacít na komunitnej úrovni, čo tvorí komplexnejšiu starostlivosť o klientov, a je nevyhnutnou súčasťou úspešnosti tejto práce.  

Pani prezidentke sa v teréne veľmi páčilo a vysoko ocenila prácu Komunitného Centra Menšín.

Na fotkách p. prezidentka Zuzana Čaputová a odborná garantka Komunitného centra Menšín Janette Knapeková a odborný pracovník Adrián Berky.

Pracovníci KC pri zvítaní s prezidentkou
Zľava Adrián Berky odborný pracovník komunitného centra, p. prezidentka Zuzana Čaputová a Janette Knapeková odborná garantka komunitného centra
Pracovníci KC pri zvítaní s prezidentkou
Privítanie p.prezidentky komunitnými pracovníkmi
Prezidentku vítajú aj obyvatelia na ulici kde komunitné centrum pôsobí
Vo Veľkom Krtíši vítali prezidentku SR aj obyvatelia žijúci na ul. I. Madácha, kde komunitné centrum pôsobí

Leave A Comment