EnglishSlovak

Archive for 30 apríla, 2021

30 apr
0

Prehľad aktivít projektu NP DI PTT za prvý štvrťrok 2021

Prinášame Vám prehľad vybraných aktivít projektu NP DI PTT realizovaných za prvý štvrťrok 2021.

Read More
30 apr
0

Tematický workshop – Preterapia

Pozývame Vás na tematický workshop „PRETERAPIA,“ ktorý organizuje Implementačná agentúra MPSVR SR v rámci národného projektu Deinštitucionalizácia zariadení sociálnych služieb – Podpora transformačných tímov (NP DI PTT).

Read More
30 apr
0

Vstupný informačný seminár pre tri zariadenia zapojené do 3. cyklu

Implementačná agentúra Ministerstva práce sociálnych vecí a rodiny SR
v spolupráci s partnermi projektu SR zorganizovala 26.04.2021 Vstupný informačný seminár pre zariadenia zapojené do 3. cyklu.

Read More
28 apr
0

Prešovské dobrovoľnícke centrum a Komunitné centrum Tobiáš v spolupráci SPOJIVKO

Občianske združenie Tobiáš  v Prešove poskytuje sociálnu službu Komunitné centrum Tobiáš, ktoré je  zapojené do národného projektu Budovanie odborných kapacít na komunitnej úrovni.  V mesiaci apríl 2021 zahájil spoluprácu v rámci […]

Read More
28 apr
0

Vyhlásenie o prístupnosti webu

EUR-Lex – 32016L2102 – EN – EUR-Lex × Skip to main content Access to European Union law EUR-Lex Access to European Union law English EN (current language) Language български (bg)Español […]

Read More
28 apr
0

Prešovské dobrovoľnícke centrum a Komunitné centrum Tobiáš v spolupráci SPOJIVKO

Občianske združenie Tobiáš  v Prešove poskytuje sociálnu službu Komunitné centrum Tobiáš, ktoré je  zapojené do národného projektu Budovanie odborných kapacít na komunitnej úrovni.  V mesiaci apríl 2021 zahájil spoluprácu v rámci […]

Read More
26 apr
0

Obsadzovanie pozície KOMUNITNÝ PRACOVNÍK

Vážení poskytovatelia, touto cestou si Vás dovoľujeme informovať o možnosti začať obsadzovanie pozície KOMUNITNÝ PRACOVNÍK (KP) s účinnosťou od 27.04.2021. Komunitný pracovník KC (ďalej komunitný pracovník KC) – je inovatívnym prvkom v […]

Read More
26 apr
0

Obsadzovanie pozície KOMUNITNÝ PRACOVNÍK

Vážení poskytovatelia, touto cestou si Vás dovoľujeme informovať o možnosti začať obsadzovanie pozície KOMUNITNÝ PRACOVNÍK (KP) s účinnosťou od 27.04.2021. Komunitný pracovník KC (ďalej komunitný pracovník KC) – je inovatívnym prvkom v […]

Read More
22 apr
0

Vznik sociálnych podnikov nezabrzdila ani korona

Dobrou správou je, že ani v súčasnej neistote snaha o spoločenskú zmenu prostredníctvom sociálneho podnikania neustúpila do úzadia.

Pred rokom v marci bolo registri sociálnych podnikov evidovaných 94 subjektov. Od januára pribudlo ďalších 56 a k dnešnému dňu je na Slovensku už vyše 300 podnikateľov so štatútom registrovaného sociálneho podniku (RSP).

Read More
19 apr
0

Aktualizácia Príručky pre spolupracujúce subjekty zapojené do národného projektu Podpora a zvyšovanie kvality terénnej sociálnej práce (NP TSP II)

Počas priebehu realizácie projektu NP TSP II boli v rámci kooperácie so zapojenými subjektami identifikované viaceré oblastí spolupráce, ktoré si vyžadovali upresnenie resp. úpravu postupov Príručky pre spolupracujúce subjekty zapojené do […]

Read More