EnglishSlovak

Tlačová správa - Seniori v sociálnych službách

  • Domov
  • Tlačová správa – Seniori v sociálnych službách
14 jún
0

Bratislava – 14.06.2022: Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR prostredníctvom Národného projektu Deinštitucionalizácia zariadení sociálnych služieb – Podpora transformačných tímov zorganizovala 31.05.2022 konferenciu s názvom „Seniori v sociálnych službách.“

Konferencia bola rozdelená do troch tematických blokov. Prvý blok bol venovaný téme deinštitucionalizácie služieb pre seniorov. Generálny riaditeľ sekcie ochrany základných práv a slobôd Kancelárie verejného ochrancu práv Mgr. Tomáš Čitbaj predstavil štúdiu vykonanú v zariadeniach sociálnych služieb pre seniorov, kde sú z dôvodu nedostatku personálu mnohokrát poskytované len tie najnutnejšie sociálne služby. Rovnako poukázal na obdobie pandémie, ktoré ukázalo, že menšie kolektívy a nižší počet prijímateľov sociálnych služieb, zvláda krízové situácie lepšie a vie sa rýchlo prispôsobiť. Právnik Fóra za ľudské práva JUDr. et Bc. Maroš Matiaško poskytol informácie týkajúce sa štúdie, ktorá bola vykonaná v Českej republike vzťahujúcej sa na ústavnú starostlivosť o staršie osoby a osoby s postihnutím. V závere autori štúdie odporúčajú prijať právne normy, ktoré jednoznačne zaistia pokračujúcu deinštitucionalizáciu. Člen Rady vlády pre práva seniorov PhDr. Miloš Nemeček zhodnotil aktuálnu situáciu na Slovensku a poukázal na humánny a holisticky prístup a nenaplnené potreby seniorov v oblasti poskytovania sociálnych služieb ako aj na víziu možných riešení.

Druhý blok konferencie bol venovaný fyzickému prostrediu, čiže prostrediu, v ktorom bývame a žijeme. Čím viac je bývanie univerzálnejšie navrhované, tým dlhšie a lepšie sa dokáže prispôsobovať novým nárokom na bývanie a vedie tak k nezávislému životu v domácom prostredí.
Riaditeľ Inštitútu aktívneho bývania PhDr. Marián Bača predstavil spôsoby bývania podporujúce nezávislý život. Realizáciu projektov seniorského bývania zhodnotil na základe demografie, prianí a očakávaní seniorov a nastavovania striebornej ekonomiky. Vedúci Bezbariérového centra Technickej univerzity v Košiciach prof. Ing. Dušan Šimšík, PhD., predstavil zdravý, nezávislý a aktívny život aj počas staroby. Účastníkov oboznámil s novými technológiami ako napr. počítačový program umožňujúci hlasový výstup, program na zväčšenie a navigáciu na obrazovke, Braillov riadok, hovoriaci záznamník a rôzne typy inteligentných telefónov a aplikácií.
Inovatívne technológie v bývaní predstavil doc. Ing. arch. Branislav Puškár, PhD. Priblížil tému  inteligentných budov, ktoré umožňujú integrovať bezpečnostné systémy monitorujúce užívateľov so zdravotnými limitmi, ich správanie, zvyky, stereotypy a biorytmy.

Tretia časť konferencie bola zameraná na modely práce so seniormi. Manažérka pre vzdelávanie a liečebná pedagogička Mgr. Mária Wirth PhD. predstavila individuálne metódy, techniky a prístupy práce so seniormi s vysokou mierou sociálnej odkázanosti.. Zamerala sa na vcítenie do potrieb seniorov a na ich motiváciu v každodennom živote.
Riaditeľka zariadenia pre seniorov Dominik n.o., PhDr. Erika Sučanská sa zamerala na príklady dobrej praxe v oblasti pohybových  aktivít pre seniorov, rozvoja a udržiavania jemnej motoriky, kognitívnych schopností a sociálnych zručností. Upozornila  na význam aplikácie reminiscenčných prístupov, akceptuje úlohu a dôležitosť udržiavania a obnovy spomienok  a priaznivo tak pôsobí na kvalitu života seniorov.
Centrá integrovanej sociálno-zdravotnej starostlivosti v Banskobystrickom kraji, predstavil JUDr. Ján Michalský riaditeľ oddelenia sociálnych služieb v BBSK. Vysvetlil prognózu demografického vývoja a zvyšovanie nárokov na zdravotnú a sociálnu starostlivosť o seniorov.

Slovensko bude približne o 50 rokov jednou z najrýchlejšie starnúcich populácií v Európskej únii. Preto by poskytovanie sociálnych služieb pre ľudí v staršom veku malo reflektovať potreby budúcnosti.

Záznam z konferencie – Seniori v sociálnych službách

(MP4, 4 h:03 min)

Odkaz na stránku konferencie