EnglishSlovak

Podporné technológie pri aktivizácii a zamestnávaní osôb so zdravotným postihnutím

  • Domov
  • Podporné technológie pri aktivizácii a zamestnávaní osôb so zdravotným postihnutím
28 jún
0

Pod týmto názvom sa 22. júna 2022 konal tematický workshop, ktorý zorganizovala Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR prostredníctvom národného projektu Deinštitucionalizácia zariadení sociálnych služieb – Podpora transformačných tímov (NP DI PTT) za odbornej podpory partnera projektu Slovenskej únie podporovaného zamestnávania. Odborným lektorom bol prof. Ing. Dušan Šimšík, PhD., ktorý dlhodobo pôsobil na Technickej univerzite v Košiciach (TUKE) a v súčasnosti je vedúcim Bezbarierového centra TUKE.
Svoje doterajšie skúsenosti a skúsenosti študentov so zdravotným postihnutím približuje v nasledovnom videu:

Účastníkom workshopu boli priblížené podporné technológie, ktoré sa používajú na kompenzáciu funkčných obmedzení, na podporu pri odstraňovaní funkčných obmedzení, na uľahčenie samostatného života, na umožnenie starším ľuďom a ľuďom s postihnutím priblížiť sa k realizácii ich plného potenciálu bez asistencie inej osoby.

Počas workshopu boli predstavené technológie pre:
– osoby s poruchami zraku a nevidiacich,
– osoby s obmedzením sluchu,
– osoby s telesným a viacnásobným postihnutím,
– osoby s inou formou zdravotného postihnutia.

Rôzne typy asistenčných technológií a ich nákup zahŕňa nasledovné video:


Pán profesor Šimšík, priblížil spôsob vzdelávania a použitie špeciálnej pedagogiky s individuálnym prístupom na TUKE. Mnohé aktivity sa darí zabezpečiť aj pri nízkej úrovni technológie.

Kreativita učiteľa a chuť študenta učiť sa sú najkrajšou odmenou za nasadenie, ktoré dávajú obidvaja do svojej práce.
Ľudia so zdravotným postihnutím majú pri nastavení individuálneho spôsobu štúdia veľké možnosti na vzdelanie.