EnglishSlovak

Opatrovanie doma

  • Domov
  • BEZPLATNÉ informačné ONLINE semináre určené pre všetkých zamestnancov samosprávy.
01 feb
0

BEZPLATNÉ informačné ONLINE semináre určené pre všetkých zamestnancov samosprávy.

Informačný seminár na tému:

Financovanie pri terénnej forme opatrovateľskej služby

Seminár je zameraný komplexne na problematiku zdrojov financovania, úhrad za poskytovanie opatrovateľskej služby ako aj finančnej podpory neverejného poskytovateľa opatrovateľskej služby. Seminár je v trvaní 2 po sebe nasledujúcich dní od 09,00 hod. do 13,00 hod..

DátumLektorPrihlásenie sa
16.02.-17.02.2023Mgr. Mária FilipováUSKUTOČNENÉ
12.04.-13.04.2023Mgr. Mária FilipováUSKUTOČNENÉ
03.05.-04.05.2023Mgr. Mária FilipováUSKUTOČNENÉ
Informačný seminár na tému:

Stratégia a plánovanie procesov terénnej opatrovateľskej služby na úrovni samospráv

Je určený pre všetkých zástupcov samospráv. Po absolvovaní informačného seminára budete mať všetky potrebné informácie k nasledovným dokumentom:
1)Komunitné plánovanie sociálnych služieb  
2)Tvorba všeobecne záväzného nariadenia obce so zameraním na sociálne služby.

Seminár je v trvaní 2 po sebe nasledujúcich dní od 09,00 hod. do 13,00 hod..

DátumLektorPrihlásenie sa
22.02.-23.02.2023Mgr. Branislav CvachoUSKUTOČNENÉ
29.03.-30.03.2023Mgr. Branislav CvachoUSKUTOČNENÉ
24.05.- 25.05.2023Mgr. Branislav CvachoUSKUTOČNENÉ
Informačný seminár na tému:

Spoločný obecný úrad

Dozviete sa, aké sú možnosti pre zriadenie spoločného obecného úradu, ako vypracovať zmluvu o jeho zriadení, ako prispievať na chod spoločného úradu zameraného na správu sociálnych služieb a ako jeho chod zorganizovať. Spoločný obecný úrad môže byť odpoveďou na nedostatok administratívnych kapacít pre zabezpečenie sociálnych služieb pre Vašich občanov. Seminár je v trvaní 4 hodín, 26.01.2023 od 11,00 hod do 15,00 hod., 14.03.2023 od 09,00 hod do 13,00 hod..

DátumLektorPrihlásenie sa
26.01.2023Mgr. Mária FilipováUSKUTOČNENÉ
14.03.2023Mgr. Mária FilipováUSKUTOČNENÉ
Informačný seminár na tému:

Terénna opatrovateľská služba od A do Z

Po absolvovaní infoseminára budete mať všetky potrebné informácie k týmto témam:
1)Proces registrácie opatrovateľskej služby v praxi
2)Realizácia terénnej opatrovateľskej služby v súlade so zákonom o opatrovateľských službách ( posudková činnosť, zmluva s prijímateľom sociálnej služby, zmluva so zamestnancom – opatrovateľkou, kvalifikačné predpoklady opatrovateľky, výkon terénnej formy opatrovateľskej služby.
3)Význam rozvoja a podpory opatrovateľskej služby v obci, povinnosti obcí v zmysle zákona o sociálnych službách   

Seminár je v trvaní 2 po sebe nasledujúcich dní od 09,00 hod. do 13,00 hod..           

DátumLektorPrihlásenie sa
01.02.-02.02.2023Mgr. Branislav CvachoUSKUTOČNENÉ
08.03.-09.03.2023Mgr. Branislav CvachoUSKUTOČNENÉ

V prípade záujmu zúčastniť sa informačného seminára, prosím vyplňte prihlasovací formulár. Platný a vyplnený prihlasovací formulár automaticky slúži ako oficiálna registrácia na seminár.