EnglishSlovak

Aktuality


Príručka pre spolupracujúce subjekty zapojené do NP TOS platná od 18.10.2023

Pozývame vás na online prenos konferencie národného projektu Podpora rozvoja a dostupnosti terénnej opatrovateľskej služby.

Pozývame vás na online prenos konferencie národného projektu Podpora rozvoja a dostupnosti terénnej opatrovateľskej služby.

Dokument Analýza možností obce poskytnúť alebo zabezpečiť opatrovateľskú službu je zameraný na riešenie problematiky opatrovateľskej služby v rámci celého Slovenska.

Príručka pre spolupracujúce subjekty zapojené do NP TOS platná od 1.3.2023 Príručka pre spolupracujúce subjekty 2023 Príloha č. 1a – Žiadosť o