EnglishSlovak

Plán k nezávislému životu

  • Domov
  • Tematický workshop – Sociálne podnikanie ako nástroj pre aktivizáciu a zamestnávanie prijímateľov pobytových a ambulantných sociálnych služieb v národnom projekte DI PTT
01 mar
0

Tematický workshop – Sociálne podnikanie ako nástroj pre aktivizáciu a zamestnanie prijímateľov pobytových a ambulantných sociálnych služieb v národnom projekte DI PTT

Pozývame vás na tematický workshop „Sociálne podnikanie ako nástroj pre aktivizáciu a zamestnanie prijímateľov pobytových a ambulantných sociálnych služieb v národnom projekte DI PTT“, ktorý organizuje Implementačná agentúra MPSVR SR v rámci národného projektu Deinštitucionalizácia zariadení sociálnych služieb  – Podpora transformačných tímov (NP DI PTT). Workshop sa organizuje v spolupráci s partnerom projektu: Slovenskou úniou podporovaného zamestnávania, ktoré pôsobí na pôde Slovenskej technickej univerzity.

Dátum: 12.04.2023
Forma: online
Čas: od 9.00 h – 14.00 h
Program workshopu – Sociálne podnikanie

Registrácia: Prihláška na tematický workshop – Sociálne podnikanie

Počas workshopu sa budeme venovať konkrétnym príkladom prijímateľov a zamestnancov sociálnych služieb, ktorí prechádzajú procesom deinštitucionalizácie v oblastiach:
– aktivizácia a príprava na prácu prijímateľov sociálnych služieb v sociálnom integračnom podniku – „ochutnávka práce“
– prevencia a spolupráca s mestom Banská Bystrica, zamestnanie prijímateľa sociálnej služby „Zariadenia podporovaného bývania“ v sociálnom integračnom podniku BIVIO, ZPMP v SR Bratislava.