EnglishSlovak

Plán k nezávislému životu

  • Domov
  • Zmena je tu – záverečná konferencia
24 apr
0

Zmena je tu – záverečná konferencia


Pozývame Vás na záverečnú konferenciu s názvom Zmena je tu, ktorá sa uskutoční dňa 9.mája 2023 v čase od 9:00 hod. – 15:20 hod., online.

Cieľom konferencie je v spolupráci s odborníkmi a prijímateľmi sociálnych služieb upriamiť pozornosť na zmeny v oblasti:

• poskytovania sociálnych služieb,

• aktivizácie a zamestnávania,

• fyzického prostredia.

Odbornú konferenciu organizuje Implea v spolupráci s partnermi projektu, ktorými sú: Rada pre poradenstvo v sociálnej práci, Slovenská únia podporovaného zamestnávania a CEDA – Fakulta architektúry a dizajnu STU, prostredníctvom národného projektu Deinštitucionalizácia zariadení sociálnych služieb – Podpora transformačných tímov.

Na online podujatie sa môžete registrovať do 05.05.2023 tu:

https://konferencia.npdi.sk/sign/in

Prihláseným záujemcom následne zašleme 1 – 2 dni pred konaním konferencie informácie k online podujatiu.


Informácie o online podujatí pre záujemcov bez registrácie

Živý prenos z konferencie si budete môcť pozrieť 09.05.2023 aj bez registrácie tu: https://konferencia.npdi.sk/sign/in
Záujemcovia, ktorí si zvolia možnosť prihlásenia bez registrácie, nedostanú pripomienku o konaní podujatia.

Tešíme sa na vašu účasť.