EnglishSlovak

Archive for 30 októbra, 2023

30 okt
0

Predĺženie národného projektu DI PTT – Dodatok č. 2 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku

Radi by sme vás informovali, že od 25.10.2023 nadobudol účinnosť Dodatok č. 2 k Zmluve o poskytnutí nenávratné finančného príspevku a projekt sa predlžuje do konca decembra 2023.

Read More
27 okt
0

Zmena otváracích hodín podateľne IMPLEA 31.10.2023

Podateľňa IMPLEA bude 31.10.2023 otvorená do 12:00 hod..

Read More
23 okt
0

Zmena otváracích hodín podateľne IMPLEA 26.10.2023 a 27.10.2023

Podateľňa IMPLEA bude 26.10.2023 otvorená do 12:00 hod. a 27.10.2023 bude zatvorená.

Read More
18 okt
0

Príručka pre spolupracujúce subjekty zapojené do NP TOS platná od 18.10.2023

Príručka pre spolupracujúce subjekty zapojené do NP TOS platná od 18.10.2023

Read More
16 okt
0

Prijímatelia sociálnych služieb DSS pre deti a dospelých v Okoči – Opatovský Sokolec si prevzali kľúče od nových bezbariérových domov

10. októbra 2023 boli za účasti zástupcov Trnavského samosprávneho kraja ako zriaďovateľa, obce Okoč, zhotoviteľov stavby ale aj v prítomnosti samotných prijímateľov sociálnych služieb slávnostne odovzdané priestory dvoch domov, v ktorých budú žiť prijímatelia ich zariadenia oveľa kvalitnejší, slobodnejší a hodnotnejší život.

Read More
09 okt
0

Záznam zo záverečnej konferencie NP ISE a odpovede na niektoré otázky

Ponúkame Vám záznam zo záverečnej konferencie Sociálne podnikanie a sociálna ekonomika na Slovensku.

Zároveň prinášame aj odpovede na niektoré otázky, ktoré neboli zodpovedané počas jej priebehu.

Read More
05 okt
0

Tematický workshop – Prijímatelia s poruchou autistického spektra – Prešov

Pozývame vás na tematický workshop „Prijímatelia s poruchou autistického spektra“, ktorý sa uskutoční v stredu 15.11.2023 prezenčne v hoteli Carpe Diem v Prešove.

Read More
05 okt
0

Tematický workshop – Prijímatelia s poruchou autistického spektra – Banská Bystrica

Pozývame vás na tematický workshop „Prijímatelia s poruchou autistického spektra“, ktorý sa uskutoční v stredu 08.11.2023 prezenčne v hoteli Arcade v Banskej Bystrici.

Read More
04 okt
0

Informácia o predlžení aktivít a pokračovaní projektu NP ISE

Aktivity projektu sú predĺžené do 31. decembra 2023.

Read More