EnglishSlovak

Archive for 19 júna, 2024

19 jún
0

Prezentácia z online seminára národného projektu Spolu pre komunity

Prinášame Vám záznam z informačného seminára na tému Špecifiká a podmienky oprávnenosti výdavkov, ktorý Implea zorganizovala v spolupráci s Ministerstvom práce, sociálnych vecí a rodiny SR v rámci nového národného projektu Terénna sociálna práca a komunitné centrá.

Read More
06 jún
0

Pozvánka na online informačný seminár TSP

Pozývame vás na informačný seminár, ktorý organizuje Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR k vyhlásenej Výzve na predkladanie žiadostí o zapojenie sa do národného projektu Terénna sociálna práca a komunitné centrá – aktivita Terénna sociálna práca, cieľová skupina: marginalizované rómske komunity.

Read More
05 jún
0

Výzva na zapojenie – aktivita TSP

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky zverejňuje Výzvu na predkladanie žiadostí o zapojenie
sa do národného projektu s názvom Terénna sociálna práca a komunitné centrá („NP Spolu pre komunity“), v rámci aktivity TSP – cieľová skupina marginalizované rómske komunity.

Read More