EnglishSlovak

Agentúra zmeny

Aktuality


Najnovšie informácie zo života národných projektov

Informácia o predĺžení financovania transferov a nový národný projekt Terénna sociálna práca a komunitné centrá.

Oznamujeme žiadateľom, že z dôvodu vyčerpania celkovej alokácie finančných prostriedkov sa dňom 08.06.2023 uzatvára Výzva na predkladanie žiadostí o zapojenie do projektu.

Prinášame Vám dôležité informácie, videá a fotky z vybraných aktivít projektu za prvý polrok 2023.

Pozývame vás na online prenos konferencie národného projektu Podpora rozvoja a dostupnosti terénnej opatrovateľskej služby.

Dovoľujeme si Vás pozvať na živý prenos Záverečnej konferencie národného projektu Podpora a zvyšovanie kvality terénnej sociálnej práce, ktorá sa uskutoční dňa 6. júna 2023 v čase od 9:30 hod. do 16:00 hod., ONLINE.

NP KSS ponúka niekoľko nových seminárov zameraných na konkrétne druhy sociálnych služieb.

Pozývame vás na tematický workshop „Základné štandardy ekologickej a energetickej udržateľnosti budov - enviromentálne požiadavky v rámci Plánu obnovy a odolnosti“.

V dňoch 11.5. – 12.5.2023 sa konalo vo Zvolene tretie a zároveň posledné Metodické stretnutie aktérov Národného projektu kvalita sociálnych služieb.

Konferencia bola zameraná na príklady dobrej praxe z oblasti "DI" , ktoré vysvetlili prijímatelia a ich rodičia. Porovnali svoje skúsenosti z pobytov vo veľkých zariadeniach a v komunite.

Predstavte si, že vaša obec nemá kanalizáciu. Nič výnimočné, poviete si. A teraz si predstavte, že vaša domácnosť nie je ani pripojená na vodovod a nemáte ani elektrinu… to je už iná reč, však? Všetku vodu si musíte domov priniesť a problémom sa stáva nielen varenie, umývanie, ale aj napríklad také pranie.