EnglishSlovak

Odborné konferencie


Prinášame vám prehľad záznamov z našich odborných podujatí.

Zmena je tu – 09.05.2023

Konferencia bola zameraná na príklady dobrej praxe z oblasti deinštitucionalizácie. Odbornej aj laickej verejnosti vysvetlili konkrétni prijímatelia a ich rodičia svoje osobné skúsenosti z pobytov v tradičných veľkých zariadeniach a porovnali svoje prežívanie a kvalitu života po prechode do komunity a nastavení sa na nezávislý život s primeranou mierou podpory.

 

Seniori v sociálnych službách – 31.05.2022

Konferencia bola venovaná téme deinštitucionalizácie služieb pre seniorov. Zamerala sa na fyzické prostredie, čiže prostredie, v ktorom bývame a žijeme. Záver bol venovaný modelom práce so seniormi.

 

Hodnota človeka v sociálnych službách – 30.11.2021

Cieľom konferencie bolo upozorniť na potrebu prechodu z inštitucionálnej na komunitnú formu poskytovania sociálnych služieb.