EnglishSlovak

Agentúra zmeny

Pracovné ponuky


IMPLEA hľadá vhodných kandidátov na pozície

Ponuka platná do : 2023-12-11 23:59

Regionálny/a koordinátor/-ka v národnom projekte Terénna sociálna práca a komunitné centrá – aktivita Komunitné centrá

Ponuka platná do : 2023-12-11 23:59

Expert/-ka v Národnom projekte Inštitút sociálnej ekonomiky II

Ponuka platná do : 2023-12-11 23:59

Senior Expert/-ka v Národnom projekte Inštitút sociálnej ekonomiky II

Ponuka platná do : 2023-12-06 23:59

Odborná/ný koordinátor/-ka v národnom projekte Terénna sociálna práca a komunitné centrá – aktivita Komunitné centrá

Expert/ka pre II. fázu - Revízia štandardov kvality a validácia metodík v národnom projekte Kvalita sociálnych služieb

                                                            

Kontrolór/ kontrolórka v národnom projekte Podpora a zvyšovanie kvality terénnej sociálnej práce (NP TSP II.)