EnglishSlovak

Bežali sme pre vás

  • Domov
  • Bežali sme pre vás
27 apr
0

A MPSVR sa prvýkrát zapojila do 5. ročníka štafetového behu Od Tatier k Dunaju. Cez víkend 19 – 20.8.2017 bežalo na trase z Jasnej do Bratislavy viac ako dvesto tímov a 2000 bežcov.

Náš tím IA runners bol zložený zo zamestnancov troch v súčasnosti realizovaných národných projektov – Terénna sociálna práca v obciach IPodpora vybraných sociálnych služieb krízovej intervencie na komunitnej úrovni a Podpora opatrovateľskej služby. Vyštartovali sme v sobotu ráno o 8 hod. z Jasnej v Nízkych Tatrách na trať, ktorá sa bežala bez prestávky dňom i nocou. Rozdelení do troch áut s presným časovým harmonogramom putoval štafetový čip medzi dvanástimi bežcami. „V autách vládla veľká pohoda a dobrá nálada. Je to jeden zo zážitkov, ktorý si človek pamätá na celý život,“ približuje atmosféru behu Viktória Kopuničová. Náš tím IA runners nešiel lámať rekordy. Naopak išlo nám o podporu našich kolegov, ktorí pracujú priamo v terénne a symbolicky sme sa im chceli poďakovať za ich prácu. Tak ako oni zvládajú zložité situácie s klientmi, aj my sme chceli prekonať aj náročné chvíle, ktoré počas behu v tme, daždi a pri plnej cestnej prevádzke, mohli prísť. „Bála som sa nočného úseku a keď sa začalo blýskať ešte viac. Nakoniec to bola moja najpohodovejšia časť,“ približuje atmosféru nočného behu Dušana Sivošová. Vďaka online technike sme všetci pozorne sledovali ako sa darí jednotlivým bežcom na trati a ako sa snažili zo seba dostať najlepšie výkony. „Nevedel som, čo ma čaká na 30 km a nakonbeh_1iec som mal čas aj na obdivovanie prírody. Bol to pekný športový víkend,“ usmieva sa Jozef Vetor.

A ako hodnotí náš tím jeho kapitán Tomáš Demočko? „Skvelý tím, ktorý podporil tímového ducha. Každý si siahol aj na svoje dno. Určite si na začiatku viacerí povzdychli, na čo sa to dali nahovoriť, ale v cieli bolo vidno spokojnosť na tvárach. Som, skutočne pozitívne prekvapený ich výkonmi. Je potrebné mať nové výzvy v živote a myslím si, že toto bol iba začiatok.“

 

Návštevy v zapojených subjektoch

Predstavitelia odboru národných projektov Implementačnej agentúry riaditeľka Ing. Zuzana Valentová a zástupca riaditeľky Mgr. Miroslav Repka zároveň počas behu navštívili šesť miest, kde sa odovzdali slová vďaky a uznania, ako aj  vecné dary, ktoré vyzbierali z vlastnej iniciatívy zamestnanci Implementačnej agentúry MPSVR SR „Práca s ľuďmi, ktorí sú ohrození sociálnym vylúčením a chudobou je nesmierne náročná.  Ich prácu môžeme prirovnať k behu na dlhé trate – bežali sme preto pre všetky organizácie, obce a mestá na Slovensku, ktoré sú do národných projektov zapojené,“  objasňuje riaditeľka odboru národných projektov IA MPSVR SR Ing. Zuzana Valentová.

beh1

Stretli sme sa s opatrovateľkami v Banskej Bystrici, ktoré nám priblížili svoju extrémne namáhavú prácu, vo Zvolene sme navštívili komunitné centrum, kde nás privítali nielen zamestnanci, ale zatancovali nám tradičné rómske tance deti z komunitného centra. V Žiari nad Hronom nás privítalo celé vedenie mesta – p. primátor, prednosta, vedúca sociálneho oddelenia ako aj terénni sociálni pracovníci. Nedeľu sme štartovali stretnutím so starostom a prednostkou a poďakovali sme sa v Seliciach. V Šali nás privítali viceprimátorka mesta, ako aj riaditeľ Organizácie sociálnej starostlivosti mesta Šaľa, terénni sociálni pracovníci a ďalší zamestnanci, ktorí nám porozprávali o špecifickosti svojej práce s ľuďmi bez domova. Rovnako načrtli komplexnosť poskytovaných sociálnych služieb aj v oblasti starostlivosti o starých a chorých ľudí v meste. Nedeľu sme zakončili v komunitnom centre Tenenet v Jánovciach. Počúvať o poskytovaných službách s takým zanietením nás napĺňalo zmysluplnosťou našich projektov.

Ďakujeme za všetky podnetné príbehy priamo z praxe, nápady a aj inšpiráciu, čo možno aj prostredníctvom projektov do budúcnosti zlepšiť. Vážime si, ako hľadáte pre klientov východiská z nepriaznivej sociálnej situácie a pracujete v prospech zlepšenia kvality života ľudí.

zbierka

Tím IA runners:

Tomáš Demočko, Zuzana Blaháková, Jozef Vetor, Martin Slobodník,

Anna Boříková, Karolína Kotlebová,  Marek Sušinka, Dušana Sivošová,

Aneta Daňková, Viktória Kopuničová, Lenka Demovičová, Martina Kolibarová

IMG_2892

Leave A Comment