EnglishSlovak

Proces hľadania optimálnej podoby terénnej sociálnej práce

  • Domov
  • Proces hľadania optimálnej podoby terénnej sociálnej práce
15 jún
0

V rámci implementácie národného projektu Terénna sociálna práca v obciach I (ďalej NP TSPI) pripravujeme kontextovú a dopadovú evaluáciu terénnej sociálnej práce, ktoré umožnia lepšie porozumieť terénnej sociálnej práce ako nástroju na podporu sociálnych zmien, vyhodnotiť jej zmysel a dopady na rôzne cieľové skupiny – marginalizované rómske komunity, obce, spoločnosť.

V polovicu júna 2018 sa uskutočnilo stretnutie poradnej skupiny za účasti:

Peter Szabo – riaditeľ Odbor sociálnych služieb MPSVR SR, Lýdia Gabčová – zástupkyňa Splnomocnenca vlády pre rómske komunity, Ladislav Oravec – zástupca mimovládneho sektora, Barbora Vávrová – zástupkyňa Ministerstva dopravy a výstavby SR, Tomáš Hruštič – Ústav etnológie SAV, Denisa Nincová – riaditeľka Odboru sociálnych služieb Banskobystrický samosprávny kraj, Tomáš Hellebrandt – Útvar hodnoty za peniaze na Ministerstve financií SR, Monika Benková – odbor sociálnych služieb MPSVR SR, evaluátori: Richard Filčák, Daniel Škobla, Ondřej Poduška, pracovníci národného projektu Terénnej sociálnej práce v obciach I a zástupcovia Implementačnej agentúry MPSVR SR.

Evaluátori predstavili čiastkové výsledky dopadovej evaluácie, ktorú získali prostredníctvom štruktúrovaných rozhovorov s terénnymi (sociálnymi) pracovníkmi, regionálnymi koordinátormi NP TSPI, realizátormi politík vo vybraných 34 mestách a obciach, ako aj so zástupcami MPSVR SR, čo dokopy predstavuje cca 100 rozhovorov.

V rámci kontextovej a dopadovej evaluácie boli tiež prezentované navrhuté modely financovania terénnej sociálnej práce.

Komplexné výsledky oboch evaluácií budú zverejnené na stránke www.tsp.gov.sk

 

IMG_1361
Evaluátor Ondřej Poduška
IMG_1359
Evaluátor Daniel Škobla
IMG_1369
Facilitátor pracovnej skupiny Marcel Fukas

IMG_1366

IMG_1357

Leave A Comment