EnglishSlovak

Pomoc ľuďom je nenahraditeľná

  • Domov
  • Pomoc ľuďom je nenahraditeľná
24 júl
0

História terénnej sociálnej práce v Krupine siaha až do roku 2009. Na základe dopytovo – orientovaných projektov a s prestávkami fungovala do roku 2016, pretože sa medzičasom zmenil systém fungovania terénnej sociálnej práce ako projektu.

 

Od 1. 7. 2016  terénna sociálna práca funguje v meste ako národný projekt s názvom Terénna sociálna práca v obci, operačný program Ľudské zdroje a v meste pôsobí jedna terénna sociálna pracovníčka a jedna terénna pracovníčka“ – zasväcuje ma do tematiky terénna sociálna pracovníčka Mgr. Denisa Tomašovičová.

Podľa nej je terénna sociálna práca prácou tam, kde žijú klienti. Môže to byť na ulici, v spoločenských zariadeniach, ale i v rodine, v úradoch, ako aj pri športových aktivitách. Pre efektívnu pomoc ľuďom je nenahraditeľná, pretože zachytáva a rieši problémy práve tam, kde vznikli.

Predstava o sociálnej práci v spoločnosti je rôzna. Všeobecne sa hovorí, že sociálny pracovník má pomôcť človeku v núdzi, má ho podporiť.

Dosiahnutie i malej  pozitívnej zmeny v osobnom živote alebo čiastočné zlepšenie životných podmienok môže byť v rámci terénnej sociálnej práce veľkým úspechom.

Počas roka organizujeme niekoľko skupinových aktivít s klientmi, či už sú to seniori, marginalizované skupiny občanov, alebo deti zo znevýhodneného prostredia. Patria sem zbierky šatstva, školských potrieb a teraz sme vyhlásili zbierku vlny a starých svetrov, ktoré budú darované do zariadení seniorov v Krupine a použité na pracovné terapie a rôzne ručné práce,“ – hovorí terénna sociálna pracovníčka Denisa Tomašovičová.

Spolupracujú so združením Zdravé regióny, kde sa zameriavajú na osvetu zdravia, poradenstvo. Dopredu nevytvárajú plán činnosti na kalendárny rok. Vo svojej práci reagujú na aktuálne potreby. Nechýba ani spolupráca s oddelením sociálneho zabezpečenia krupinského MsÚ. Nevyhýbajú sa ani spolupráci s neziskovou organizáciou Centrum sociálnych služieb v Krupine. Niekoľkokrát ročne prostredníctvom Červeného kríža rozdávajú balíky potravinovej pomoci.

Definovať, komu a koľkým ľuďom pomohli, je pravdepodobne nemožné. Majú množstvo klientov, ktorí sa na nich obracajú s problémami rôzneho charakteru a snažia sa v rámci svojich možností pomôcť všetkým.

Toto všetko, ale aj množstvo iných aktivít, je súčasťou pracovného života pre terénnu sociálnu pracovníčku Denisu Tomašovičovú a jej kolegyňu, terénnu pracovníčku Miroslavu Pálkovú.

Na moju otázku, či očakávajú pomoc aj od obyvateľov Krupiny, bola odpoveď oboch pracovníčok Terénnej sociálnej práce v Krupine jednoznačná: „My samy sa obraciame na ľudí s prosbou o pomoc. Vždy nás poteší, ak sa nám niekto ozve, že by chcel nejako pomôcť alebo niečo podarovať . Každá pomoc je vítaná a my sme za ňu vďačné.“

 

Jozef Golian

 

????????????????

Foto TSP

Na fotografii obe pracovníčky  krupinskej terénnej sociálnej práce Mgr. Denisa Tomašovičová a terénna pracovníčka Mgr. Miroslava Pálková.

___________________________________________________________________________

 

Leave A Comment