EnglishSlovak

Archive for 29 mája, 2019

29 máj
0

Vzdelávací seminár zamestnancov ÚPSVaR k téme sociálnych podnikov

Koncom mája sa v priestoroch ústredia ÚPSVR v Bratislave konal prvý zo seminárov pre vybraných zamestnancov z úradov práce, ktorí budú následne kompetentní pomôcť verejnosti v otázkach týkajúcich sa úspešnej implemetácie zákona o sociálnej ekonomike a sociálnych podnikoch do praxe.

Read More
20 máj
0

Informácia o predpokladanom termíne vydania rozhodnutí 1.hodnotiaceho kola vo výzve Podpora pracovných miest

Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR informuje žiadateľov výzvy „Podpora pracovných miest“, kód výzvy OP ĽZ DOP 2018/3.1.1/01, že predpokladaný termín vydania rozhodnutí bude do 31.07.2019. Dôvodom nedodržania […]

Read More
14 máj
0

Výsledky hodnotenia Žiadostí o zapojenie sa do NP DI PTT

Výsledky hodnotenia Žiadostí o zapojenia sa do NP DI PTT v rámci Oznámenia NP DI PTT/01/2019

Read More
13 máj
0

Tematický workshop NP DI PTT

Pre zariadenia sociálnych služieb zapojené do národného projektu prostredníctvom Oznámenia: NP DI PTT/01/2019

Read More
03 máj
0

Oznámenie pre zapojené subjekty

Dovoľujeme si Vám oznámiť, že Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR schválilo Implementačnej agentúre MPSVR SR žiadosť o zmenu, ktorou sa mení termín realizácie terénnej sociálnej práce spolupracujúcimi subjektami v rámci národného […]

Read More