EnglishSlovak

Oznam pre spolupracujúce obce a MVO

  • Domov
  • Oznam pre spolupracujúce obce a MVO
16 mar
0

Vzhľadom na opatrenia zavedené za účelom zabránenia šírenia Koronavírusu COVID-19 a s nimi súvisiacou možnou absenciou personálu zabezpečujúceho administratívu u spolupracujúcich subjektov, si Vás dovoľujeme informovať, že plynutie lehôt pre predkladanie žiadostí o refundáciu sa dočasne pozastavuje (do skončenia mimoriadnej situácie na území SR). Po skončení mimoriadnej situácie odporúčame spolupracujúcim subjektom, u ktorých aj napriek prerušeniu plynutia lehôt nebude možné doručiť dokumentáciu v termíne stanovenom príručkou pre spolupracujúce subjekty, požiadať o predĺženie termínu na predkladanie dokumentácie k národnému projektu Podpora a zvyšovanie kvality terénnej sociálnej práce (NP TSP II), a to elektronickou formou na adresu refundacia.nptsp@ia.gov.sk,  s uvedením termínu požadovaného odkladu. 

Žiadosti prosím zasielajte z e-mailu určeného pre záväznú elektronickú komunikáciu uvedeného v Zmluve o spolupráci.

Ďakujeme za spoluprácu

Tím NP TSP II

Leave A Comment