EnglishSlovak

Sme tu pre Vás

27 mar
0

V rámci mimoriadnej situácie, ktorá nastala nielen na Slovensku, ale aj v okolitých krajinách, si Vám dovoľujeme oznámiť, že  národný projekt Podpora rozvoja a dostupnosti terénnej opatrovateľskej služby (ďalej len NP TOS) má zastrešené všetky svoje hlavné činnosti a aktivity aj naďalej. 

Naďalej je pre Vás k dispozícii  náš odborný tím v regiónoch  a v Bratislave, ktorý Vám rád pomôže, a to prostredníctvom telefonických konzultácií alebo e-mailom.

Zabezpečená je plná podpora v rámci administrácie všetkých aktuálnych transferov pre zapojené obce. Rovnako sa to týka aj posudzovania došlých žiadostí, vyhodnocovania jednotlivých kôl a zazmluvňovania.

Na jar 2020 sme plánovali desiatky informačných seminárov zameraných na terénnu opatrovateľskú službu s kvalitnými odborníkmi vo všetkých krajoch Slovenska. Túto aktivitu sme z dôvodu mimoriadnej situácie v Slovenskej republike až do odvolania pozastavili. O spustení druhej vlny informačných seminárov Vás budeme včas informovať.

Ubezpečujeme Vás, že sa snažíme zabezpečiť plynulý chod projektu. Uvedomujúc si závažnosť situácie, ktorá vznikla v Slovenskej republike v súvislosti s výskytom koronavírusu nám dovoľte poďakovať Vám za množstvo vynaloženého úsilia a doterajšiu prácu.

Zároveň Vám odporúčame, priebežne sledovať webové stránky MPSVR SR a IA MPSVR SR, na ktorých budú zverejňované aktuálne informácie, k postupom pre poskytovateľov sociálnych služieb v súvislosti s prevenciou a riešením nebezpečenstva šírenia infekcie spôsobenej koronavírusom (COVID-19, SARS-CoV).

Prosíme Vás v prípade otázok a potreby konzultácii, neváhajte kontaktovať náš tím telefonicky.

Ďakujeme

Tím NP TOS

Leave A Comment