EnglishSlovak

Solidarita s Ukrajinou

  • Domov
  • Oznámenie o zverejnení aktualizovaných verzií dokumentov k Žiadosti o platbu
07 aug
0

Oznámenie o zverejnení aktualizovaných verzií dokumentov k Žiadosti o platbu


IMPLEA oznamuje užívateľom zapojeným do národného projektu Pomoc osobám z Ukrajiny pri ich vstupe a integrácií na území SR – samospráva, kód ITMS2014+ 312111DCD2, že zverejnila aktualizované verzie týchto dokumentov

  • Mesačný pracovný výkaz
  • Súhrnný pracovný výkaz
  • Žiadosť o platbu

Dôvodom sú grafické úpravy v dokumentoch. Dokumenty sú platné dňom ich zverejnenia.