EnglishSlovak

Dokumenty


Aktuálne platné verzie


Žiadosť o zapojenie (príloha 1) (xlxs, 92 kB)
Zoznam povinných príloh k Žiadosti o zapojenie (PDF, 418 kB)
Žiadosť o platbu (príloha 6) (xlxs, 45 kB) 
Pracovný výkaz – súhrnný 02/2022 – 05/2023 (príloha 7a) (xlxs, 72 kB) 
Pracovný výkaz – mesačný (príloha 7b) (xlxs, 108 kB)
Harmonogram čerpania finančných príspevkov (príloha 8) (xlxs, 133 kB)