EnglishSlovak

Registračný formulár Solidarita s Ukrajinou


Povinná registrácia do národného projektu Pomoc osobám z Ukrajiny pri ich vstupe a integrácii na území SR - samospráva

IMPLEA oznamuje žiadateľom o zapojenie, že z dôvodu vyčerpania celkovej alokácie finančných prostriedkov uzatvára dňom 08.06.2023 Výzvu na predkladanie žiadostí o zapojenie.

Národný projekt Pomoc osobám z Ukrajiny pri ich vstupe a integrácií na území SR – samospráva finančne podporuje humanitárne a integračné aktivity, ktoré boli a/alebo budú určené deťom a dospelým prichádzajúcim z Ukrajiny na územie SR.

Tieto aktivity boli poskytnuté mnohými samosprávami – obcami, mestami, vyššími územnými celkami a nimi zriadenými právnickými osobami. Samosprávy dokázali rýchlo zareagovať na migračnú krízu a poskytli odídencom z Ukrajiny služby súvisiace s ich zložitou situáciou. Zámerom národného projektu je kompenzovať výdavky súvisiace s vyššie uvedenými aktivitami, ktoré boli doposiaľ financované výhradne z vlastných zdrojov týchto samosprávnych subjektov.

Vyplnenie a odoslanie tohto registračného formulára je povinnou podmienkou pre zapojenie sa do národného projektu.